Управління організацією з метою підвищення її конкурентоспроможності - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 130
Загальна характеристика підприємства: юридичний статус, виробництво продукції. Роль і значення організації. Функції управління організацією. Її структурна побудова. Заходи, щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та ефективність їх здійснення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Організації існують лише з однієї причини - щоб допомогти людям зробити те, що самостійно кожному було б не під силу. Демократизація суспільних відносин у нашій державі кардинально змінила функцію організації діяльності, а ринкові умови господарювання дали розвиток новому типу підприємств (приватним, спільним, акціонерним, ТЗОВ та ін. Будь-яка діяльність, навіть найпростіша, вимагає певної організації, координації дій стосовно як всього колективу працівників, так і окремих його членів. Крім цього організацію менеджмент представляє як певну структуру, що має керівні органи та функціональні підрозділи, в межах яких збережена певна ієрархія підпорядкуван0ня, тобто в звичайному для нас розумінні це підприємство, фірма, заклад з відповідною назвою, юридичним статусом, статутом діяльності, персоналом, різного виду ресурсами тощо.(Гірняк О. М. і Лазановський П. П.)Згідно зі Статутом підприємство забезпечує виконання таких завдань держави: залучення до праці засуджених і їх професійно-технічне навчання, виробництво і реалізація продукції за укладеними угодами відповідно до Господарського кодексу та ст. Станом на другу половину 1980 - х років продукцію (роботи, послуги промислового характеру) виробляли шість основних виробничих цехів: - цех клеєної фанери - фанеру клеєну та шпон лущений кількох сортів, клеєні деталі шкільних та медичних меблів, палички для морозива, тощо, з яких основною продукцією була ФК, обсяг виробництва якої складав до 14 тис. м куб. щорічно; Такий стан виробництва забезпечувався налагодженням за допомогою державної влади системи Державного замовлення на 50-55 % обсягу товарної продукції із визначенням джерел матеріально-енергетичного забезпечення її виробництва, напрямків поставки і фінансового покриття витрат; 40-45 % виробництва забезпечувалось за рахунок угод про кооперацію з державними підприємствами і організаціями. За рахунок наявних на розрахунковому рахунку коштів підприємство постійно оновлювало парк виробничого обладнання, чим забезпечувало підвищення продуктивності праці і дотримання якості продукції відповідно до державних стандартів, а також матеріальну зацікавленість працівників у кінцевих результатах діяльності. Тому до середини 1990-х років підприємство колонії зменшило обсяги виробництва продукції у 6-7 разів порівняно з 1989 роком, а по продукції, яка випускалась у звітному році - у 10 - 11 разів.Назва заходів Методи здійснення заходів Цілі, що досягаються збільшення випуску продукції ціна повинна бути нижчою за ціну конкурентів на ринку Стабільне становище на ринку і висока конкурентоспроможність продукції посилення співпраці з споживачами Зацікавлення споживачів у високій якості продукції (знижки, акції) Споживачі стають постійними клієнтами підприємства - виробника підвищення якості низькосортної продукції заміна низькосортної продукції на високосортну, яку споживачі купують у конкурентів за значно вищими цінами Високий попит на продукцію, а також висока реалізація товарівЧинники або показники Кількісне або якісне значення 8.Стиль взаємовідносин директора з працівниками Начальник виправної колонії має хороші взаємовідносини з працівниками. Здійснює керівництво згідно теорії “y”, яка притаманна демократичному типу керівника. 9.Неформальні групи Є наявні неформальні групи, які здійснюють свою діяльність за спільними інтересами 13.Технологія торгівлі Реалізація готової продукції, яка виробляється на підприємстві; здійснює доставку продукції замовникам власним транспортомОрганізація є системою, тобто сукупністю взаємоповязаних, взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів. На сучасному етапі усі організації розглядаються як відкриті системи, тобто такі, внутрішні елементи яких взаємодіють не лише між собою, але із зовнішнім середовищем. Будь-яка організація складається з груп (колективів). За визначенням Марвіна Шоу група (колектив) - це дві і більше особи, які взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа здійснює вплив на конкретних людей (працівників) і одночасно знаходиться під впливом конкретних людей.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?