Управління охороною здоров’я населення - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 74
Основні принципи, проблеми та шляхи розвитку охорони здоров"я населення в Україні. Організаційно-правові засади управління нею та правові аспекти її фінансування. Система органів управління охороною здоров’я населення. Їх основні завдання та повноваження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Стан здоровя нації оцінюється за демографічними показниками (народжуваність, смертність, природний приріст тощо) та показниками медичної статистики (захворюваність, хворобливість, тимчасова та тривала втрата працездатності, інвалідність, смертність тощо). Дослідження проблем, які повязані із забезпеченням права на фізичне й психічне здоровя, набуває актуальності в сучасному світі в звязку з прискореним ритмом життя, нестабільністю, збільшенням стресових ситуацій і зростанням розладів фізичних та психічних, з одного боку, і розбудовою правових засад державотворення та формуванням громадянського правового суспільства - з другого.З першого розділу Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоровя, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ці гарантії закріплені і в Основах законодавства України про охорону здоровя - кожна людина має природне невідємне і непорушне право на охорону здоровя. Суспільство й держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоровя і збереження генофонду народу України, вони повинні забезпечувати пріоритетність охорони здоровя в діяльності держави, поліпшувати умови праці, навчання, побуту й відпочинку населення, розвязувати екологічні проблеми, удосконалювати медичну допомогу й запроваджувати здоровий спосіб життя. Держава зобовязана забезпечити пріоритетність охорони здоровя у власній діяльності, не завдавати шкоди здоровю населенню, надавати допомогу хворим, інвалідам та потерпілим від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоровя в їх діяльності. Основу державної політики охорони здоровя формує Верховна Рада України шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоровя, визначення її мети, головних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів, затвердження переліку комплексних і цільових загальнодержавних програм охорони здоровя.До системи органів державного управління охорони здоровя входять Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоровя України, Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації (управління охорони здоровя обласних державних адміністрацій, відділи охорони здоровя районних державних адміністрацій). Кабінет Міністрів України організує розробку та здійснення комплексних і цільових програм; створює економічні, правові та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність у галузі охорони здоровя; укладає міжурядові угоди та координує міжнародне співробітництво з питань охорони здоровя, а також у межах своєї компетенції здійснює інші повноваження, покладені на органи виконавчої влади у галузі охорони здоров я. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоровя є Міністерство охорони здоровя України (далі - МОЗ України), компетенція якого визначається Положенням, затвердженим Указом Президента України. сертифікація рівня медичних послуг, що надаються населенню закладами охорони здоровя незалежно від форм власності та особами, які займаються індивідуальною медичною діяльністю; • здійснює координацію діяльності закладів охорони здоровя, науково-дослідних, інших підприємств і установ, що перебувають в його функціональному управлінні, з питань діагностики, лікування і профілактики захворювань, формування здорового способу життя, охорони території України від занесення і поширення карантинних та інших інфекційних захворювань і забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення;Органи місцевого самоврядування беруть активну участь у реалізації державної політики в галузі охорони здоровя населення. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначається, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у цій сфері входять: управління установами охорони здоровя, які належать територіальним громадам або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; організація медичного обслуговування в закладах освіти, культури, фізкультури та спорту, оздоровчих установ, що належать територіальним громадам; забезпечення у межах наданих їм повноважень доступності та оплатності медичного обслуговування на відповідній території; забезпечення згідно з законом розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку та вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреб у підготовці спеціалістів для них, організація роботи по підвищенню кваліфікації кадрів; забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення ліками та виробами медичного призначення; реєстрація згідно з законодавством статутів (положень) розміщених на відповідній території установ охорони здоровя незалежно від форм власності; внесення пропозицій у відповідні органи щодо ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоровя.

План
План

Вступ

1. Організаційно-правові засади управління охороною здоровя населення та правові аспекти її фінансування

2. Система органів управління охороною здоровя населення

3. Місцеве самоврядування і охорона здоровя населення

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?