Управління обсягом виробництва для беззбиткової роботи підприємства - Статья

бесплатно 0
4.5 128
Аналіз методичного підходу до визначення беззбиткового обсягу виробництва. Використання всіх запропонованих у ході дослідження підходів до визначення беззбиткового обсягу виробництва з метою достовірного аналізу господарської діяльності підприємствам.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління обсягом виробництва для беззбиткової роботи підприємстваНаведений у статті методичний підхід до визначення беззбиткового обсягу виробництва (має назву «метод оплати»), дає змогу врахувати приріст (зменшення) залишків готової продукції та товарів відвантажених, але неоплачених. У статті показано, що з метою достовірного аналізу господарської діяльності підприємствам доцільно використовувати всі запропоновані у ході досліджень підходи до визначення беззбиткового обсягу виробництва, але орієнтуватися слід на найбільше значення обсягу. Ключові слова: беззбиткова робота підприємства, маржинальний прибуток, облік виручки та витрат за «методом оплати», беззбитковий обсяг виробництва за «методом оплати». В статье показано, что с целью достоверного анализа хозяйственной деятельности предприятиям целесообразно использовать все предложенные в ходе исследования подходы по определению безубыточного объема производства, но ориентироваться следует на наибольшее значение объема. Виходячи з вищевикладеного, метою дослідження є управління обсягами виробництва для беззбиткової роботи підприємства, а саме: висвітлення особливостей існуючих методів до визначення беззбиткового обсягу виробництва та удосконалення одного з них, що дає змогу врахувати зміну залишків готової продукції та товарів відвантажених, але неоплачених.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?