Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 167
Економічна сутність товарообороту. Принципи і послідовність розробки стратегії управління обсягом і структурою товарообороту. Кількісна оцінка факторів, аналіз обсягу і структури товарообороту підприємства, їх вплив на фінансовий результат діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИРинкові методи господарювання обєктивно призвели до відмови від примата показника товарообороту і дозволили перейти до управління торговим процесом на основі економічних регуляторів (ціни, налогу). Оскільки торговельне підприємство отримує визначену суму доходу з кожної гривні реалізуємого товару, то задача максимізації прибутку визиває необхідність збільшення обєму товарообороту як основного фактору збільшення доходів і прибутку, відносного зниження витрат обігу і витрат на оплату праці. В сучасній вітчизняній практиці управління господарською діяльністю спостерігається підвищення рівня вимог до якості управлінських рішень та зростання ролі саме управління обсягами та структурою товарообороту при визначенні планових параметрів діяльності організацій, як на довгострокову перспективу так і на поточний період. Знайти обсяги та структуру товарообороту, що найбільше відповідає і параметрам попиту на ринку збуту, і виробничому потенціалу підприємства - значить створити передумови для ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства. В роботі зясована економічна сутність товарообороту, асортиментної структури, обгрунтовані основні чинники, які визначають обсяг та структуру товарообороту підприємства, розкриті основні підходи до розробки стратегії управління обсягом та структурою товарообороту, запропоновані напрямки підвищення обсягу товарообороту та вдосконалення асортиментної структури.В загальному контексті під товарооборотом розуміють продаж товарів масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємствам - для подальшої переробки чи продажу. Так як товарооборот є основним оціночним показником обєму діяльності торговельного підприємства, він служить також визначающим показником формування його ресурсного потенціалу (обєму і складу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів) і витрат ресурсів (суми і складу витрат обігу). Так, економіст Савицька Г.В. розглядає вплив обсягу реалізації (для торговельного підприємства - товарообороту) на цільовий показник ефективності діяльності - розмір прибутку відмічає: обсяг реалізації може оказати позитивний чи негативний вплив на суму прибутку. Пересічно, цей звязок опосередковується впливом третіх, якісних показників, характер яких визначає спрямованість впливу динаміки обсягів товарообороту на інші показники та інших показників на товарооборот. Цей фактор визначає можливий загальний обсяг товарообороту та необхідну асортиментну структуру товарообороту.Проведення будь-якого дослідження передбачає проведення певної сукупності планово-економічних розрахунків обєднаних загальною спрямованістю досліджень та єдиним інформаційним середовищем для виконання. При використанні ЕОМ скорочується строки проведення аналізу , зявляються можливості більш повного охоплення впливу факторів на результати господарської діяльності, проводиться заміна приблизних чи спрощених результатів більш точними , можлива постановка та розвязок багатофакторних моделей аналізу , що майже не можливо виконувати в ручну Таким чином, в умовах ринкових відносин усі задачі, мають вирішуватися тільки у взаємозязку, що забезпечує комплексність і системність підходів до їх вирішення, і бути орієнтовані на цільову стратегічну мету діяльності підприємства забезпечення отримання прибутку. Ефективність управління обсягом і асортиментною структурою товарообороту полягає в досягненні її основної мети сформувати такий товарний асортимент і так ним керувати, щоб інші елементи маркетингової діяльності підприємства або були непотрібні взагалі, або ж використовувались мінімально як допоміжні для досягнення поставлених перед торговельним підприємством цілей Але управління обсягом і асортиментною структурою завжди повинно ґрунтуватися на точному знанні, передбаченні та ураховані вимоги ринку і побажань споживачів і уявляти з себе комплекс науковообгрунтованих уявлень про управління товарним асортиментом торговельного підприємства в умовах ринкових відносин.Виконання аналізу обсягів, структури та ефективності (прибутковості) товарообороту можна розподілити на два етапи. Завданням розрахунків першого етапу - це здійснити функцію контролю за процесами реалізації товарів населенню, визначити параметри товарного обігу, витрати які повязані із забезпеченням необхідних обсягів та структури товарообороту, відповідно цим даним узагальнити показники результативності та ефективності функціонування підприємства. На другому етапі, по-перше, визначаються чинники, що обумовили відхилення показників обсягів та структури товарообороту, зафіксовані на першому етапі, по-друге, визначається вплив цих відхилень на цільові, узагальнюючі показники результативності та ефективності функціонування торговельного підприємства.

План
Зміст

Вступ

1. Економічна сутність роздрібного товарообороту та необхідність управління ним на рівні торговельного підприємства

1.1 Економічна сутність товарообороту та його місце та соціального розвитку підприємства

1.2 Основні чинники, що визначають обсяг та структуру товарообороту підприємства

1.3 Принципи і послідовність розробки стратегії управління обсягом та структурою товарообороту

Дослідження стану управління обсягом та структурою ДП мережа маркет “Фуршет” товарообороту з використанням ПЕОМ

2.1 Комплекс задач по дослідженню стану управління обсягом та структурою товарообороту торгового підприємства з використанням ПЕОМ

2.2 Аналіз обсягу та структури товарообороту ДП мережі маркет “Фуршет”

2.3 Кількісна оцінка факторів, що впливають на обсяг та структуру товарообороту

2.4 Вплив обсягу та структури товарообороту на фінансовий результат діяльності підприемства

3. Обгрунтування загального обсягу та планової структури товарообороту ДП мережі маркет “Фуршет”

3.1 Розрахунок обсягу товарообороту, що забезпечує цільовий прибуток

3.2 Обгрунтування оптимальної структури товарообороту

3.3 Організаційно-економічні умови досягнення обсягу та структури товарообороту, що заплановані

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?