Управління оборотними засобами підрядних будівельних організацій (на прикладі підрядних будівельних організацій Сумської області) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 244
Визначення галузевих особливостей формування оборотних засобів підрядних будівельних підприємств в умовах економіки перехідного періоду. Вивчення впливу ефективності їх використання на поліпшення фінансового стану і стимулювання економічного розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Управління оборотними засобами підрядних будівельних організацій (на прикладі підрядних будівельних організацій Сумської області)Захист відбудеться “17 ”вересня 1999 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.55.081.01 Української академії банківської справи за адресою: 244030, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії банківської справи за адресою: 244030, м. Дисертація присвячена розробці науково обгрунтованих пропозицій і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління оборотними засобами підрядних будівельних підприємств регіонального рівні в умовах економіки перехідного періоду. Запропоновані шляхи оптимізації процесу управління джерелами формування оборотних засобів підрядних будівельних підприємств, механізм управління ризиком діяльності будівельних організацій в аспекті його впливу на ефективність будівельного виробництва і використання оборотних засобів. Учитывая результаты исследования влияния налоговой политики на уровень обеспеченности предприятий оборотными средствами, в том числе порядка уплаты авансовых платежей по налогам и механизма использования особого порядка налогообложения при выполнении долгосрочных договоров, обоснована необходимость изменения системы налогообложения строительных организаций на основе совершенствования порядка расчета валового дохода.Внаслідок цього підвищення ефективності використання оборотних засобів в умовах переходу економіки України на ринкові принципи господарювання потребує розвязання ряду теоретичних і практичних задач: удосконалення методики визначення і аналізу економічної ефективності оборотних засобів, розробки напрямків оптимізації процесу управління оборотним капіталом, їх аналізу і впровадження для підвищення ефективності його функціонування. Актуальність, важливість і невирішенність названих питань, їх велике значення для фінансово-господарської діяльності підрядних будівельних організацій в сучасних умовах господарювання, відсутність конкретних вітчизняних методичних розробок у сфері управління оборотними засобами підприємств окремих галузей економіки обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?