Управління оборотними засобами підрядних будівельних організацій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 123
Особливості кругообігу оборотних засобів підрядних будівельних організацій. Дослідження впливу податкової політики на рівень забезпеченості підприємств оборотними коштами. Напрямки удосконалення організації планування та нормування оборотних засобів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДРЯДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙРобота виконана в Українській академії банківської справи Міністерства освіти України. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Іванович, Українська академія банківської справи, перший проректор. Офіційні опоненти: - доктор економічних наук, професор Москаленко Володимир Петрович, акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково - виробниче обєднання ім. Захист відбудеться “17 ”вересня 1999 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.55.081.01 Української академії банківської справи за адресою: 244030, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії банківської справи за адресою: 244030, м.Внаслідок цього підвищення ефективності використання оборотних засобів в умовах переходу економіки України на ринкові принципи господарювання потребує розвязання ряду теоретичних і практичних задач: удосконалення методики визначення і аналізу економічної ефективності оборотних засобів, розробки напрямків оптимізації процесу управління оборотним капіталом, їх аналізу і впровадження для підвищення ефективності його функціонування. Актуальність, важливість і невирішенність названих питань, їх велике значення для фінансово-господарської діяльності підрядних будівельних організацій в сучасних умовах господарювання, відсутність конкретних вітчизняних методичних розробок у сфері управління оборотними засобами підприємств окремих галузей економіки обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?