Управління оборотними коштами на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 180
Економічна сутність оборотних коштів підприємств агропромислового комплексу. Розробка методики оцінки ефективності управління ними, джерела забезпечення. Підходи визначення нормативу дебіторської заборгованості та управління нею на підприємствах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління оборотними коштами на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукціїСеред тієї низки проблем, які змушені вирішувати підприємства по переробленню сільськогосподарської продукції чільне місце посідає питання ефективного управління оборотними коштами. У процесі дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний - теоретичні узагальнення та формування висновків; аналізу і синтезу - для деталізації структури кругообігу оборотних коштів шляхом перетворення їх в оборотні фонди і фонди обігу; монографічний - для детального вивчення рівня забезпеченості підприємствами по переробленню сільськогосподарської продукції виробничими запасами; порівняння - для зіставлення фактичних даних звітнього та попередніх років; середніх та відносних величин - для вивчення рівня забезпеченості підприємств оборотними коштами; економіко-математичне моделювання - для визначення оптимальних обсягів і складу виробничих запасів підприємств по переробленню сільськогосподарської продукції. набули подальшого розвитку: - сутність поняття «оборотні кошти», під яким розуміють вартість, що авансується в грошах, та приймає в процесі безперервного кругообігу коштів форму оборотних виробничих фондів і фондів обігу; Теоретичні аспекти управління оборотними коштами і зокрема відмінності оборотних коштів і оборотного капіталу, а також грошових коштів, дослідження періоду обороту оборотних засобів, політика в сфері дебіторської заборгованості система показників ефективності використання оборотних коштів використовуються в навчальному процесі Дніпропетровського державного аграрного університету при викладанні дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (довідка №154 від 29.09.2007 р.). Основні відмінності оборотних коштів і оборотного капіталу можна визначити таким чином: оборотні кошти характеризують активи підприємства, а капітал - джерело коштів; під капіталом прийнято розуміти вартість, що приносить додаткову вартість, а оборотні кошти переносять вартість оборотних фондів на готовий продукт; теорія оборотних коштів розглядає залучення позикових коштів як заповнення недоліку коштів, що забезпечують безперервність виробничого процесу, в теорії оборотного капіталу залучення позик не повязано з виробничим процесом; теорія оборотного капіталу розглядає однорідну групу - оборотні активи, не виділяючи в їх складі виробничі фонди і фонди обігу, абстрагуючись від властивих їм особливостей, обумовлених участю перших у виробництві й других у реалізації продукції.Кругообіг ресурсів підприємства є рухом вартості підприємства через сфери виробництва і обіг, в процесі якого вона послідовно приймає продуктивну, товарну і грошову форми. На нашу думку, застосовані у вітчизняній практиці визначення оборотних коштів загалом не розкривають повного економічного змісту цієї категорії. Щоб обґрунтовано і повно визначити сутність оборотних коштів підприємства, потрібно врахувати основні риси, що характеризують цю категорію, до яких відносяться: 1) оборотні кошти (виступають як вартісна категорія); 2) планомірність участі оборотних коштів в кругообігу ресурсів підприємства; 3) їх звязок з оборотними фондами і фондами обігу. Виходячи з вище сказаного, на наш погляд, якнайповніше розкриває сутність оборотних коштів таке визначення: оборотні кошти - це вартість що авансується в грошовій формі, приймає в процесі безперервного кругообігу коштів форму оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Ми вважаємо, що для ефективного функціонування підприємств по переробленню сільськогосподарської продукції потрібно, щоб оборотні кошти формувалися вчасно у повній мірі та виконували призначену їм функцію.

План
Загальна характеристика роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?