Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі поліграфії України) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Пошук шляхів вдосконалення управління оборотними активами на підприємствах поліграфічної промисловості. Авансування тимчасової потреби в обігових коштах у формі кредиту. Оцінка ролі ефективного управління грошовими потоками та виробничими запасами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Львівський Національний університет імені Івана ФранкаРобота виконана на кафедрі фінансів і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Ковалюк Олексій Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра фінансів і кредиту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мних Євген Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри обліку та аудиту; кандидат економічних наук, доцент Пініжко Василь Степанович, Львівська комерційна академія, доцент кафедри фінансів і банківської справи. Захист відбудеться 7 грудня 2001 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 Львівського державного національного університету імені Івана Франка за адресою 79008, м.Це означає, що перед вітчизняною наукою питання управління оборотним капіталом, яке є невідємною частиною єдиного процесу управління підприємством, не ставилося, тому що в нашій країні всі складові процесу управління, такі як облік, аналіз, контроль та прогнозування, були і є предметами різних наук. До них слід віднести проблеми класифікації оборотних активів, оцінки ефективності їх використання, вдосконалення контролю, системи обліку оборотних активів, нейтралізації впливу кризових явищ на їх формування. З огляду на вищесказане і враховуючи те, що наукове вирішення дискусійної проблеми організації ефективного управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах далеке від завершення і відстає від потреб практики, ми обрали в якості дисертаційного дослідження тему “Управління оборотними активами промислових підприємств”. У дисертації зроблена спроба поєднати загальнотеоретичний аспект дослідження з конкретними економічними пошуками шляхів вдосконалення управління оборотними активами на рівні промислових підприємств, щоб, з одного боку, раціоналізувати використання оборотних активів підприємства, а з іншого - нейтралізувати негативний вплив на них кризових явищ вітчизняної економіки. Метою дисертаційної роботи є вивчення теоретичних засад та досвіду управління оборотними активами в Україні та за кордоном для того, щоб виявити основні чинники, що призводять до кризової ситуації з оборотними активами на вітчизняних підприємствах та визначити шляхи підвищення ефективності управління ними в умовах переходу України до ринкової економіки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?