Управління оборотними активами підприємства - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 83
Виробничі фонди промислових підприємств як частина коштів виробництва, речові елементи яких в процесі праці витрачаються в кожному виробничому циклі, і їх вартість переноситься на продукт праці цілком і відразу. Специфіка управління оборотними активами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління оборотними активами підприємстваВ цьому випадку під оборотними активами слід розуміти актив балансу, що розкриває наочний склад майна підприємства, зокрема, його оборотні або поточні активи, а під оборотним капіталом - пасив балансу, що показує яка величина засобів (капіталу) вкладена в господарську діяльність підприємства (власний і позиковий капітал). Після закінчення виробництва оборотні активи переходять в сферу звернення у вигляді фондів звернення, де виконують платіжно-розрахункову функцію, що полягає в завершенні кругообігу і перетворенні оборотних активів з товарної форми в грошову. Період звороту виробничих запасів з моменту їх вступу у виробництво, незавершене виробництво і готова продукція до моменту її відвантаження формують виробничий цикл, тоді як фінансовий цикл, що охоплює процес як виробництва, так і реалізації продукції, починається з оплати сировини, матеріалів і інших товарно-матеріальних цінностей і закінчується здобуттям грошей від покупця. Встановлення оптимального співвідношення оборотних коштів у виробництві і зверненні має важливе значення для забезпечення грошовими коштами виконання виробничої програми, а також є одним з основних чинників ефективності використання оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів роблять істотний вплив на організацію і оборотність оборотних коштів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?