Управління оборотними активами аграрних підприємств як напрям підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції - Статья

бесплатно 0
4.5 255
Дослідження особливостей провадження діяльності сільськогосподарськими підприємствами в умовах сучасних бюджетно-податкових змін. Аналіз напрямів розвитку та механізмів державної підтримки аграрних товаровиробників в Україні та зарубіжних країнах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇДосліджено розвиток діяльності та ефективність використання оборотних активів сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області у 2010-2015рр. Окреслено пріоритетні напрями розвитку відносин між державою та аграрними підприємствами на довготривалу перспективу. За сучасних нестабільних умов функціонування господарювання субєктів аграрної галузі суттєву частку оборотних активів займають виробничі запаси. В той же час, у звязку з нестабільним ціновим механізмом переважна більшість сільськогосподарських товаровиробників для забезпечення наступного циклу колообігу змушені придбавати виробничі запаси «про запас», маючи на меті їх авансування у виробництво через тривалий період. Скорочення тривалості виробничого циклу субєктів господарювання аграрної галузі супроводжується зростанням частки короткострокових джерел фінансування оборотних активів з одночасним зменшенням вкладень у виробничі запаси та скороченням дебіторської заборгованості. Збільшення тривалості виробничого циклу супроводжується зростанням частки довготермінових джерел фінансування оборотних активів і дебіторської заборгованості, а також нарощуванням вкладень у виробничі запаси для забезпечення безперебійного процесу виробництва.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?