Управління обіговими коштами і основними засобами підприємства цивільної авіації в умовах ринкової економіки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 204
Структура основних виробничих засобів, відновна вартість з урахуванням зносу. Розрахунок фондовіддачі та фондомісткості основних засобів. Коефіцієнт обіговості, період обороту, коефіцієнт закріплення обігових коштів підприємства цивільної авіації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університетАктуальність теми, полягає у тому, що основні та оборотні засоби є однією із складових частин діяльності підприємства. Основним завданням курсової роботи є: · визначити структуру основних виробничих засобів підприємства на початок року · розрахувати суму зносу основних виробничих засобів за період їх експлуатації за групами та в цілому по підприємству · розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних виробничих засобів підприємства - фондовіддачу та фондомісткістьВизначення загальної вартості та структури основних виробничих засобів підприємства цивільної авіації, за допомогою первинної вартості основних виробничих засобів підприємства на початок поточного року за групами наведено в таб. Висновок: Найбільшу питому вагу становлять транспортні засоби 61,77% загальної величини основних засобів, а незначну питому вагу в загальній величині основних засобів на підприємстві займають інструмент та інвентар-0,9%, передавальні пристрої-0,99%. Розрахуємо суму зносу основних виробничих засобів за період їх експлуатації за групами та в цілому по підприємству. Оскільки у 2011 році було проведено капітальний ремонт передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів та інструментів то їх мінімальний термін використання подовжено на 7 років, а інструменти подовжено на 9 років, всі вихідні дані наведено в таб.3 Відновну вартість основних виробничих засобів кожного виду з урахуванням їх зносу (відновна залишкова вартість) визначають за формулою: (1.5) де Сзал - відновна залишкова вартість і-го виду основних виробничих фондів на момент приватизації, грн.;Оборотні кошти - це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу. Ефективність використання оборотних коштів характеризується коефіцієнтом оборотності, періодом обороту, коефіцієнтом закріплення. Коефіцієнт оборотності обігових коштів свідчить про те, чим швидше обертаються кошти, тим менше сума оборотних коштів потрібна підприємству для виконання одного і того ж обсягу роботи. Період обігу для даного підприємства становить 70 днів, що свідчить про неефективне використання обігових коштів и про потребу прискорення обіговості коштів, тому що повернуться тільки через 2 з половиною місяця. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів - це сума оборотних засобів, яка приходиться на одиницю (грошову) реалізованої за певний період продукції.у нашому випадку становить 0,19 показує що на 1 грн. реалізованої продукції припадає 0,18 грн. оборотних коштів.

План
Зміст

Вступ

1. Основні фонди цивільної авіації

2. Обігові кошти та матеріально-технічне забезпечення підприємств

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?