Управління навчальною діяльністю студентів в умовах інформатизації освіти - Статья

бесплатно 0
4.5 139
Організація навчання студентів в умовах інформатизації. Обґрунтування моделей управління освітою, які забезпечують активізацію цієї сфери. Інформаційні технології як засіб контролю та оперативного зворотного зв’язку між учасниками освітнього простору.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління навчальною діяльністю студентів в умовах інформатизації освітиЦе обумовлює кардинальні зміни в характері перебігу навчального процесу в вищому навчальному закладі, зокрема оновлюється зміст освіти, швидкими темпами розвивається дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування викладачів та студентів, підвищується роль самостійної роботи студентів. Навчальна діяльність неодноразово була обєктом системних досліджень психологів (Б.Г Ананьєв, Л.С. Визначення навчальної діяльності досліджується багатьма н а у ко в ц я м и , відповідно до їх трактувань під навчальною діяльністю розуміють:Мотивація - це спонукальна дія до виконання навчальна діяльність як спосіб оволодіння певної діяльності в тому числі і навчальної. знаннями, уміннями та навичками навчальна Навчальна мотивація може бути зовнішньою та діяльність як процес організації та планування внутрішньою. Проаналізувавши навчальну діяльності навчальна діяльність як процес спільної діяльність сучасних студентів ми можемо взаємодії викладача та студента; навчальна діяльність як компонент людської діяльності, що сприяє формуванню нових якостей особистості; навчальна діяльність як процес проектування, комунікації, рефлексії при підтримці та супроводі викладача. Узагальнюючи студентів дослідження багатьох вчених щодо психологічної структури діяльності, і відповідно до зробленого визначення основними компонентами можна вважати: мотивація (спонукальна причина діяльності), цілі (системо утворюючий фактор навчальної діяльності та може бути виражений в формі результату), дії та операції (сукупність цілеспрямованих дій спрямованих на отримання результату), засоби (те, за допомогою чого буде здійснюватись навчальна діяльність для отримання результату), результат (психологічний досвід особистості, який він отримає при досягненні мети) [4].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?