Управління навчальними закладами: зарубіжний досвід - Статья

бесплатно 0
4.5 97
Дослідження зарубіжного досвіду країн ЄС в управлінні навчальними закладами. Аналіз управління системою професійної освіти в Канаді та США. Розвиток галузевої вищої освіти у зарубіжних країнах на основі компетентнісного підходу до навчання фахівця.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління навчальними закладами: зарубіжний досвідВ статье рассмотрен зарубежный опыт стран Европейского Союза в управлении учебными заведениями. Key words: competence approach, management, planning, education system, vocational programs Система вищої аграрної освіти Великобританії відрізняється, на відміну від Франції, високим ступенем децентралізації, а управління освітньою політикою покладене великою мірою на місцеві органи влади (за допомогою всіляких посередницьких організацій, комітетів, комісій тощо), а також на академічні установи і професійні співтовариства. Як показали останні дослідження, траєкторія розвитку британської системи освіти в ХХ ст. включає наступні стадії: 1) розширення і диференціація університетського сектора (кінець XIX - початок ХХ ст.), поява другого покоління британських університетів, обумовлена індустріалізацією; 2) розширення системи вищої освіти (60-ті роки ХХ ст.), пов’язане з демографічним сплеском і потребами повоєнної економіки; 3) як наслідок двох попередніх тенденцій переорієнтація початкової елітарної британської освітньої системи на потокове, масове виробництво фахівців та інтернаціоналізацію освіти; 4) становлення бінарної системи вищої освіти: розмежування сектора автономних університетів старого зразка і сектора спеціалізованих інститутів вищої освіти (коледжів), орієнтованих винятково на виконання держзамовлення; 5) як наслідок політики освітньої експансії - ускладнення системи, виникнення нових труднощів управління і контролю. Загалом, вища освіта в Канаді характеризується високими стандартами викладання, всесвітньо визнаними якісними навчальними програмами та особливо тісним зв’язком між освітою і бізнесом у Канаді [3].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?