Управління науково-технічним розвитком промисловості України у 70-80-і роки: уроки історії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 163
Загальна характеристика форм і методів реалізації наукових установ, підприємств, державних структур. Знайомство з особливостями управління науково-технічним розвитком промисловості України у 70-80-і роки, розгляд екологічних і демографічних проблем.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління науково-технічним розвитком промисловості України у 70-80-і роки: уроки історії oaoi??iee i?iieneia?nou демографічниeОбєктом дослідження є управління науково-технічним розвитком промисловості як процес, що відображає органічний і організаційний звязок науки, техніки і виробництва, спрямований на якісні перетворення в структурі виробничих сил відповідно до можливостей НТР. Вибірковий аналіз показав, що тільки за 1994-1997 роки у збірниках «Наука і наукознавство», «Розвиток науки та науково-технічного потенціалу в Україні та за кордоном», матеріалах XVI Київського симпозіуму з наукознавства та науково-технічного прогнозування (16-19 жовтня 1996 р.) опубліковано понад 90 праць, що поязані з темою нашого дослідження. Положення переважної більшості досліджень, які грунтуються на вивченні, узагальненні реального стану справ, можуть бути уроками, що мали б засвоїти ті, хто має відношення до розробки і проведення в Україні науково-технічної (науково-технологічної) політики. Такий підхід вимагає вивчення наступних питань: принципи функціонування, аналіз і оцінка системи управління науково-технічним розвитком в умовах планової економіки, специфіка організаційних засад наукової галузі; ресурсні та функціональні можливості науково-технічного потенціалу в якому проявляється соціальний ефект, якісна сторона промисловості, його імовірність впливати на розвязання соціально-економічних проблем суспільства; специфіка і ефективність форм і методів реалізації досягнень НТП в умовах радянської системи господарювання, наскільки вони відповідали вимогам інтенсифікації промислового виробництва, спрямованого на досягнення соціального ефекту; тенденції та пріоритети науково-технічного розвитку, інноваційної діяльності у промисловості; зясування причин падіння престижу управлінської, інженерної та наукової праці як одного із стабілізуючих факторів соціального самопочуття людини; структурні перебудови управління промисловістю та її реформування, як засіб створення передумов розвитку позитивних зрушень в соціально-економічній сфері; особливості оновлення матеріально-технічної бази промисловості; вдосконалення засобів управління промисловістю; ефективність заходів, спрямованих на демократизацію управлінських засад у промисловості; соціальна функція кадрів промислового виробництва у структурі виробничих сил. В ньому доведено: між НТП, як якісною стороною промислового виробництва, і соціальною сферою є органічний взаємозвязок; соціальні реалії суспільства формуються науково-технічною політикою і відповідають її рівню; управління науково-технічним розвитком промисловості в Україні не могло забезпечити єдність соціально-економічного і науково-технічного прогресу з причин хибних пріоритетів науково-технічної політики; ігнорування єдиної природи і загальної закономірністі таких категорій, як соціальна спрямованість і соціальна результативність науково-технічного розвитку промисловості породжує суперечності, стає однією з причин нестабільності суспільства; на відміну від робіт попередників, які вивчали проблему використання досягень НТП у промисловості України на етапі НТР, в науковій праці більш грунтовно показано, чому практичне здійснення завдань науково-технічного розвитку не призвело до належних змін у соціально-економічній, екологічній, демографічній сферах; дослідженням розкривається процес прискорення НТП у промисловості як той, що повинен конкретно визначати рівень задоволення соціальних потреб населення; положення, що отримані в результаті наукового пошуку, сформульовані з позицій необхідності гуманітарного осмислення розвязання проблем НТП на користь людини суспільства, зміцнення авторитету Української держави у світовому співтоваристві.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?