Управління науково-технічним розвитком промисловості України у 70-80-і роки: уроки історії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 163
Основні тенденції та пріоритети науково-технічного розвитку промисловості України в період 70-80-х років. Дослідження особливостей управлінської функції науки, інноваційної діяльності у промисловість в умовах політичної і економічної системи СРСР.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ імені Г.М.ДОБРОВАРоботу виконано на кафедрі політичної історії Харківського державного політехнічного університету Офіційні опоненти:доктор філософських наук, професор, завідувач відділу методології та соціології науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва, член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 07.00.07 - Історія науки і техніки ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики металів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Заслужений діяч науки і техніки України СИДОРЕНКО Сергій Іванович доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України ПЛЮЩ Микола Романович Захист відбудеться "28" вересня 1999 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.189.01 у Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва НАН України за адресою: 252032, Київ, бульвар Шевченка, 60.Провідне місце в реформуванні Української незалежної держави, якнайшвидшому подоланні кризового стану і забезпеченні стабільності суспільства займає управління науково-технічним розвитком промисловості. Дослідження природи управління науково-технічним розвитком промисловості розкриває специфіку використання науково-технічних досягнень, наслідки їх застосування на користь чи шкоду людині. Обєктом дослідження є управління науково-технічним розвитком промисловості як процес, що відображає органічний і організаційний звязок науки, техніки і виробництва, спрямований на якісні перетворення в структурі виробничих сил відповідно до можливостей НТР. Вибірковий аналіз показав, що тільки за 1994-1997 роки у збірниках "Наука і наукознавство", "Розвиток науки та науково-технічного потенціалу в Україні та за кордоном", матеріалах XVI Київського симпозіуму з наукознавства та науково-технічного прогнозування (16-19 жовтня 1996 р.) опубліковано понад 90 праць, що поязані з темою нашого дослідження. Такий підхід вимагає вивчення наступних питань: принципи функціонування, аналіз і оцінка системи управління науково-технічним розвитком в умовах планової економіки, специфіка організаційних засад наукової галузі; ресурсні та функціональні можливості науково-технічного потенціалу в якому проявляється соціальний ефект, якісна сторона промисловості, його імовірність впливати на розвязання соціально-економічних проблем суспільства; специфіка і ефективність форм і методів реалізації досягнень НТП в умовах радянської системи господарювання, наскільки вони відповідали вимогам інтенсифікації промислового виробництва, спрямованого на досягнення соціального ефекту; тенденції та пріоритети науково-технічного розвитку, інноваційної діяльності у промисловості; зясування причин падіння престижу управлінської, інженерної та наукової праці як одного із стабілізуючих факторів соціального самопочуття людини; структурні перебудови управління промисловістю та її реформування, як засіб створення передумов розвитку позитивних зрушень в соціально-економічній сфері; особливості оновлення матеріально-технічної бази промисловості; вдосконалення засобів управління промисловістю; ефективність заходів, спрямованих на демократизацію управлінських засад у промисловості; соціальна функція кадрів промислового виробництва у структурі виробничих сил.У розділі показано, як зростали середньорічні темпи приросту витрат на науку з державного бюджету, вчених, що відкривало шлях безпрецедентному зростанню наукових установ. З метою удосконалення системи управління наукою у 1961 р. створено Державний Комітет Ради Міністрів СРСР з координації науково-дослідницьких робіт, який у 1965 р. перейменовано на Державний Комітет Ради Міністрів СРСР з науки і техніки (ДКНТ). У розділі розкрито принципи функціонування структури галузевого сектору науки в Україні, що підвідомчий міністерствам галузей, на який покладено вивчення і впроваджувадження нових технологічних засобів і техніки, організації праці, фізичних можливостей працівника і обладнання. Організаційна будова промислової науки розвивалась в умовах суперечностей між прагненням наблизити її до виробництва та бажанням пристосувати науку до системи управління у централізованій державі, зосередити на початковій стадії обмежені наукові сили у небагатьох достатньо великих інститутах. Процес управління наукою в Україні поступово був підпорядкований державним планам развитку промисловості.Научно-технический прогресс в промышленности Украины: опыт и проблемы партийного влияния. Науково-технічна політика в Україні. Історія науки і техніки. Партійне керівництво науково-технічним прогресом в Українській РСР // Український історичний журнал. Досвід роботи парторганізацій Української РСР по підвищенню якості промислової продукції // Український історичний журнал.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОсновний зміст дисертації викладено у наступних роботах

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?