Управління науково-технічним прогресом на основі створення системи показників термінів служби техніки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 191
Розроблення системи показників термінів експлуатації техніки, що містить цикл її відновлення, термін служби та експлуатації, удосконалення методичних підходів до їх оптимізації та застосовності як інструмента управління науково-технічним прогресом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна Академія Наук України Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень удк 330.322.5:001 УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПрогресомЗахист дисертації відбудеться “12 ”червня 2003 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 27044, Одеса, Французький бульвар, 29. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 27044, Одеса, Французький бульвар, 29. У роботі розкрито значення та основні напрямки управління науково-технічним прогресом, обґрунтовано роль оптимізації термінів служби техніки у цьому процесі, уточнено поняття “управління НТП”, систематизовано існуючі методичні підходи урахування фізичного і морального зношення при визначенні оптимального терміну служби техніки і моменту її заміни, виходячи з рівня їх впливу на стимулювання НТП. Розроблено систему показників термінів експлуатації техніки, що містить “цикл відновлення техніки”, “термін служби техніки” і “термін експлуатації техніки”, виявлено параметри взаємозалежності між показниками всіх рівнів, удосконалено науково-методичні підходи до їх оптимізації, обґрунтовано застосовність даної системи як інструмента управління НТП. науковий технічний прогрес експлуатація У роботі здійснено практичну перевірку запропонованих методичних підходів до розрахунку показників “цикл відновлення”, “термін служби” і “термін експлуатації”, проведено порівняльний аналіз методів нарахування амортизації, виходячи із ступеня їх впливу на темпи розвитку підприємства та на інтенсифікацію НТП, розроблено рекомендації для внесення змін у законодавство, яке регулює амортизаційну політику в Україні.Ставлячи за мету розвиток науково-методичного забезпечення процесів управління науково-технічним прогресом, автор виходив насамперед із необхідності створення системи показників термінів експлуатації техніки і необхідності розроблення шляхів їх оптимізації з метою інтенсифікації відтворювальних процесів на мікро-і макрорівнях, стимулювання підвищення оборотності фондів, прискорення темпів відновлення виробництва. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішується ряд послідовних задач: · дослідити підходи до управління науково-технічним прогресом в Україні в перехідний період і проаналізувати роль оптимізації термінів служби техніки в цьому процесі; · сформувати оригінальні методичні основи щодо побудови системи термінів експлуатації техніки й основні положення аналізу показників “цикл відновлення техніки”, “термін служби техніки”, “оптимальний період експлуатації техніки”; У процесі дослідження використано такі сучасні методи дослідження: метод порівняння (при системному порівняльному аналізі методик визначення терміну служби техніки); системно-структурний аналіз (під час систематизації методичних підходів урахування впливу термінів служби основних фондів при управлінні НТП); економіко-математичні методи (при складанні методик оптимізації часових параметрів експлуатації техніки); статистичні методи і метод багатофакторного аналізу (при практичній перевірці запропонованих підходів до вибору оптимальних термінів служби техніки); індексний метод і метод угруповань (при оцінці впливу величини показника “термін служби техніки” і вибору методу нарахування амортизації на темпи розвитку підприємства). · вперше з метою управління НТП розроблено систему показників термінів експлуатації техніки (“цикл відновлення техніки”, “термін служби техніки” і “термін експлуатації техніки”), виявлено параметри взаємозалежності між ними, обґрунтовано використання даної системи як інструмента управління НТП;У першому розділі дисертації “Аналіз науково-методичних підходів до встановлення терміну служби техніки і їх впливів на стимулювання НТП” розкрито значення й основні напрямки управління науково-технічним прогресом, обґрунтовано роль оптимізації термінів служби техніки в цьому процесі, уточнено поняття “управління НТП”, систематизовано існуючі методичні підходи урахування фізичного і морального зношення при визначенні оптимального терміну служби техніки і моменту її заміни, виходячи з рівня їх впливу на стимулювання НТП. Для виявлення можливостей такого удосконалення в дисертаційній роботі було систематизовано основні механізми урахування фізичного і морального зношення техніки при визначенні тривалості терміну її служби. У другому розділі “Удосконалення науково-методичних підходів до визначення оптимального терміну служби техніки як основи управління науково-технічним прогресом” розроблено систему показників, що вмістить “цикл відновлення техніки”, “термін служби техніки” і “термін експлуатації техніки”, виявлено параметри взаємозалежності між показниками всіх рівнів, удосконалено науково-методичні підходи до їх оптимізації, обґрунтовано застосовність даної системи як інструмента управління НТП.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?