Управління науково-технічним потенціалом промислового підприємства в умовах глобальної конкуренції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 187
Тенденції у розвитку науково-дослідницької діяльності. Розробка теоретичних положень, методичних основ і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління науково-технічним потенціалом промислового підприємств в умовах глобальної конкуренції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління науково-технічним потенціалом промислового підприємства в умовах глобальної конкуренціїДля вирішення цих завдань необхідний комплексний та системний аналіз усіх напрямків виробничої діяльності підприємства, однак домінуючими у цьому питанні повинні стати дослідження науково-технічного потенціалу підприємства як основної стратегічної сили, яка забезпечує їх конкурентоспроможність. Вищезазначене зумовлює необхідність розвитку науково-методичної бази управління науково-технічним потенціалом з огляду на поглиблення тенденцій глобалізації корпоративних наукових досліджень. Питанням управління та оцінки науково-технічного потенціалу почали приділяти увагу відносно недавно, наприкінці 1970-х років. Також серед робіт українських вчених, присвячених аспектам управління науково-технічним потенціалом, необхідно відзначити дослідження А.І. Найбільш значними науковими результатами дисертаційного дослідження є такі: вперше: · запропоновано включати в структуру науково-технічного потенціалу промислового підприємства адаптаційну складову, яка визначає його здатність враховувати змінні умови, на основі чого оперативно переорієнтовувати свою діяльність та мобілізувати ресурси, а також розроблено механізм оцінки цієї складової шляхом введення коефіцієнта адаптивності науково-технічного потенціалу промислового підприємства;У першому розділі дисертації «Передумови підвищення науково-технічного потенціалу промислового підприємства як інструмента управління НТП» здійснено детальне дослідження досвіду управління науково-технічною сферою та спрямувань розвитку цього процесу. В роботі доведено, що процес руйнування науково-технічного потенціалу підприємства відбувається у тому числі і через відсутність адекватного умовам глобалізації наукових досліджень механізму управління. Для підтвердження цього було здійснено дослідження науково-методичних основ сприйняття науково-технічного потенціалу, оцінки та управління ним. Аналіз існуючих підходів до управління НТППП, проведений у роботі, дозволив здійснити висновок про те, що науково-технічний потенціал є досить складною з точки зору управління системою, оскільки наукові дослідження мають дещо нестабільну природу. У другому розділі «Теоретико-методичне забезпечення формування комплексної системи управління науково-технічним потенціалом промислового підприємства» запропоновано напрямки та конкретні механізми удосконалення системи управління науковими дослідженнями у виробничому кластері науки та удосконалення оцінки науково-технічного потенціалу.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової задачі, що виявляється в обґрунтуванні та впровадженні нових методів та підходів до удосконалення процесу управління науково-технічним потенціалом промислового підприємства в умовах глобальної конкуренції. У найближчі роки спостерігатиметься посилення впливу процесів глобалізації на науково-технічний потенціал країн, наслідком чого буде й глобалізація самої науки. Прояв цього впливу полягає в тому, що країни прагнутимуть посилювати власний потенціал науки, техніки та технологій на основі охоплення якомога більшої кількості актуальних напрямків досліджень та збільшення фінансування наукових робіт. Дане твердження стосується різних економічних систем, але особливого значення набуває при управлінні НТППП, бо саме на рівні підприємства здійснюються процеси, які формують основу для прискорення прогресу науки, техніки й технологій на всіх ієрархічних рівнях. Очевидною є неможливість управління НТППП на основі методів, принципів управління, які були розроблені раніше, оскільки вони абсолютно не враховують необхідність адаптації науково-технічного потенціалу до мінливих умов зовнішнього середовища, швидкі зміни поколінь техніки та технологій.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?