Управління нагромадженням капіталу на регіональному рівні - Статья

бесплатно 0
4.5 109
Дослідження нагромадження капіталу як процесу відтворення рекреацій, регіонів є нагальною проблемою, що стоїть перед постсоціалістичними країнами. Капітальні інвестиції у регіонах. Нерівномірність суспільного розвитку в країнах, що прямують до ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ НАГРОМАДЖЕННЯМ КАПІТАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІДослідження нагромадження капіталу як процесу розширеного відтворення рекреацій, регіонів є нагальною проблемою, що стоїть перед постсоціалістичними країнами. В умовах ринку поряд з державою виникають інші субєкти нагромадження: підприємства, домашні господарства, інституційні інвестори (пенсійні фонди, інвестиційні та страхові компанії), тому нагромадження охоплює економічні відносини, що функціонують не лише на макро-, але й на меза-та мікрорівнях економіки. Більшість розробок присвячено аналізу питань, повязаних із залученням іноземних інвестицій, створенню сприятливого інвестиційного клімату, визначенню ефективності інвестиційних проектів, хоча необхідно зрозуміти, що без нагромадження капіталу в регіонах не існуватиме постійного джерела інвестування ні в рекреаціях, ні в регіонах, ні в державі. Указана проблема очевидна і для України, хоча протягом 1998-2004, у 20062007 рр. спостерігалася тенденція випереджального зросту інвестицій в основний капітал порівняно з динамікою валового внутрішнього продукту, що свідчило про посилення інвестиційної складової економічного зростання. Найвагомішу частку (майже 40 %) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано серед регіонів у розвиток промислових видів діяльності - добувної, обробної промисловості, а також підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?