Управління матеріальними потоками в системі виробничого менеджменту (на прикладі газорозподільних підприємств) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 208
Особливості і проблеми управління матеріальними потоками газорозподільних підприємств. Методичні підходи до аналізу структури матеріальних потоків в ланцюгу постачання–виробництво–збут. Критерії управління та імітаційна модель руху матеріальних потоків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуНауковий керівник: доктор економічних наук, професор Благун Іван Семенович, завідувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Мних Ольга Богданівна, професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету „Львівська політехніка ”кандидат економічних наук Шостак Людмила Василівна, доцент кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки Захист відбудеться «14» грудня 2011 р. о _11_00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.052.06 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою: 76019, м. З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічні бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за адресою: 76019, м.Досить широке коло проблем, повязаних із пошуком пріоритетних напрямків підвищення ефективності управління підприємством, в тому числі матеріальними ресурсами, запасами та їх переміщеннями, були розглянуті в наукових працях вітчизняних та зарубіжних економістів І.С. Особистий внесок автора полягає в розробці системи управління матеріальними потоками в умовах виробничого менеджменту. · конкретизовано методичні підходи до аналізу структури матеріальних потоків в ланцюгу постачання - виробництво - збут; · розроблено методичний підхід щодо побудови ефективних планів розвитку ГРП на основі раціоналізації матеріальних потоків; методичний підхід щодо управління матеріальними потоками на операційному рівні, що передбачає раціональну організацію матеріальних потоків, дозволяючи скоротити виробничі запаси на всіх стадіях постачального, виробничого і збутового процесів, а також зменшити тривалість і відхилення від контрактних термінів виконання замовлень;Для оцінки матеріального потоку на стадії «закупівля» проведено аналіз рівня та структури придбання матеріалів, оцінювання інтенсивності руху вхідного матеріального потоку досліджуваних ГРП (ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"). Оскільки однією з найважливіших характеристик ефективності матеріальних потоків є швидкість їх руху, то проведено її оцінку, адже матеріальні потоки є частиною обігових засобів підприємства, і до них можна застосовувати показники оборотності, що дасть можливість визначити кількість оборотів та визначити тривалість обороту в днях. У ПАТ «Івано-Франківськгаз» погіршення показників оборотності відбувається за рахунок статей «сировина і матеріали» і «товари», у ПАТ «Львівгаз» за рахунок статей «сировина і матеріали», «будівельні матеріали» і «товари», у ПАТ «Хмельницькгаз» за рахунок статті «сировина і матеріали». Проведена оцінка руху матеріальних потоків на стадіях «закупівля», «виробництво і збут» відображає ситуацію, яка склалася на підприємства на даному етапі, що характеризується необґрунтованим нарощенням запасів, відсутністю логістичного підходу при управлінні матеріальними потоками та невиправданим нарощенням матеріального потоку. Для ПАТ «Івано-Франківськгаз» головними статтями приросту залишків запасів є «сировина і матеріали» та «товари», для ПАТ «Львівгаз» - «будівельні матеріали», що складають більше 2/3 всіх запасів, та стаття «сировина і матеріали», для ПАТ «Хмельницькгаз» це стаття «сировина і матеріали», що постійно зростає та у 2009 році становила вже 87 % загальних запасів. матеріальний потік газорозподільний імітаційнийУправління матеріальними потоками носить міжфункціональний характер і встановлює узгодженість між окремими видами робіт упродовж усього шляху руху матеріалів, починаючи з процесу закупівлі сировини до випуску готової продукції. Принципово новим підходом забезпечення ефективності діяльності підприємства на сучасному рівні шляхом раціоналізації матеріальних потоків є управління на принципах логістичного підходу, завдяки чому можна забезпечити адекватний мобільний звязок підприємства з субєктами зовнішнього середовища і відповідну системну організацію його внутрішньої структури. Аналіз наукових праць вказує на те, що управління матеріальними потоками, з однієї сторони, є однією з функцій управління підприємством і має своїм обєктом матеріальні потоки на стадіях постачання, виробництва і збуту продукції, а з іншої, забезпечує адаптацію підприємства до вимог ринкового середовища за допомогою координації дій усіх підрозділів, задіяних у виконанні виробничої програми, і проведення спрямованих змін в системі "постачання-виробництво-збут. Проведена оцінка руху матеріальних потоків на стадіях «закупівля», «виробництво і збут» відображає ситуацію, що склалася на підприємства на даному етапі, що характеризується необґрунтованим нарощенням запасів, відсутністю логістичного підходу при управління матеріальними потоками та невиправданим нарощенням матеріального потоку.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?