Управління маркетинговою політикою комунікацій та стимулювання (на матеріалах ТОВ "НВП УкрЕлітЦентр") - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 188
Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою політикою комунікацій та стимулювання. Загальна організаційно-економічна характеристика ТОВ " НВП УкрЕлітЦентр". Аналіз конкурентних можливостей підприємства та оцінка управління комунікаціями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:




Аннотация к работе
Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниТема - "Управління маркетинговою політикою комунікацій та стимулювання (на матеріалах ТОВ "НВП УКРЕЛІТЦЕНТР") Предмет магістерської роботи - сукупність теоретичних аспектів формування ефективності системи управління маркетинговою політикою комунікацій виробничого підприємства.Підприємства різного роду діяльності, від дрібних роздрібних торговців до крупних товаровиробників, а також неприбуткові організації (учбові, лікувальні, церкви, музеї і ін.) постійно просувають свою діяльність до споживачів і клієнтів, намагаючись реалізувати декілька цілей [35,с.126] : 1) інформувати перспективних споживачів про свій продукт, послуги, умовах продажу; комунікація маркетинговий економічний Останній елемент комплексу маркетингу - просування - має справу безпосередньо з управлінням просуванням, тоді як поняття маркетингових комунікацій включає комунікації за допомогою будь-кого або всіх елементів маркетингового комплексу. 1.1 наочно демонструє, що маркетингові комунікації разом з трьома іншими елементами комплексу маркетингу є ключовими факторами ухвалення стратегічних рішень на основі плану маркетингу і в цій моделі комунікації показані як четвертий елемент маркетинг-мікс, що підтримує три інших. Маркетингові комунікації легше зрозуміти, якщо розглянути природу двох становлячих їх елементів - комунікацій і маркетингу. Узяті разом маркетинг і комунікації представляють зібрані разом елементи комплексу маркетингу, тобто - маркетингові комунікації.Він аналізує маркетингову ситуацію, визначає проблеми, виявляє маркетингові можливості фірми, встановлює мету і описує стратегії і тактику рішення проблем і досягнення мети. Маркетингова комунікаційна програма узагальнює положення компанії на ринку, її стратегію, тактичні рішення по створенню звернення та його розміщенню, а також інші сфери маркетингових комунікацій: стимулювання збуту, прямий маркетинг, звязки з громадськістю. На наступний рік у центрі плану маркетингу може поставати питання розширення системи розподілу, отже, програма комунікацій буде сконцентрована на освоєнні нових регіонів, де торговельна марка невідома. Цілі комунікативної політики можна представити таким чином: Для правильного формування цілей маркетингових комунікацій, необхідно чітко охарактеризувати стадії ухвалення рішення споживачем з приводу покупки товару і відповідно до цього визначити основні задачі служби маркетингу. Крім того, сюди входять і ті, хто самі не купують продукцію, але приймають рішення про покупку (зокрема керівники фірм), чи ті, хто впливає на це рішення (фахівці, що визначили доцільність придбання товару для фірми - технологи, конструктори й ін.).Результатом управління маркетинговими комунікаціями буде ступінь досягнення поставлених комунікаційних цілей або ефект від використання інструментів маркетингових комунікацій. Точно визначити ефективність управління маркетинговими комунікаціями та її влив на результати діяльності підприємства майже неможливо, оскільки на комунікаційну політику здійснюють вплив багато факторів як внутрішніх так і зовнішніх. Діяльність конкурентів: частка ринку конкурентів; рентабельність виробництва (продажу) товарів; рівень цін на аналогічну продукцію, цінова політика, товарна політика, якість товарів (послуг), упаковка, обслуговування, канали розподілу та ін.; поведінка конкурентів на ринку; фінансові ресурси конкурентів; основні слабкі та сильні сторони конкурентів; реакція конкурентів на дії компанії, до яких агресивних дій вони можуть вдатися (на виведення фірмою нового товару (послуги) на ринок, зміну ціни на існуючі товари, зростання (зменшення)частки ринку компанії, комунікаційну активність компанії та т.п.); чи здатні конкуренти ліквідувати наші конкурентні переваги; комунікаційна політика конкурентів (інструменти маркетингових комунікацій, що використовуються та їх ефективність; комунікаційна активність конкурентів; політика стосовно торгової марки, фірмового силою та іміджу (брендінг); засоби стимулювання збуту, що використовуються). Соціально-демографічні та культурні умови: демографічні тенденції, що впливають на діяльність компанії та на управління маркетинговими комунікаціями; культурний клімат в якому працює фірма; зміна відношення до бізнесу підприємства; система цінностей та її вплив на діяльність. При визначенні ефективності маркетингових комунікацій необхідно памятати те, що не всі фактори можна врахувати при здійснення процесу управління маркетинговими комунікаціями, не завжди можна дат вартісну оцінку прийнятим рішенням та точно визначити результат (ефект).Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП УКРЕЛІТЦЕНТР" - самостійний господарюючий статутний обєкт, створений на засадах добровільної угоди шляхом обєднання майна фізичних осіб - його учасників, який має права юридичної особи та здійснює багатопрофільну виробничу та комерційну господарську діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

План
Зміст

Реферат

Анотації

Вступ

1. Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою політикою комунікацій та стимулювання

1.1 Сутність маркетингових комунікацій та їх місце в комплексі маркетингу

1.2 Особливості управління маркетинговою політикою комунікацій та стимулювання

1.3. Методика дослідження ефективності управління маркетинговими комунікаціями

2. Аналіз управління маркетинговими комунікаціями виробничого підприємства

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ТОВ " НВП УКРЕЛІТЦЕНТР"

2.2 Аналіз системи управління маркетинговими комунікаціями на ТОВ "НВП УКРЕЛІТЦЕНТР"

2.3 Аналіз конкурентних можливостей підприємства та оцінка ефективності управління маркетинговими комунікаціями

3. Удосконалення процесів управління маркетинговими комунікаціями

3.1 Управління створенням інтегрованого плану маркетингових комунікацій

3.2 Удосконалення процесів управління продажами

3.3 Заходи щодо поліпшення маркетингової комунікаційної політики підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы







Хотите, перезвоним вам?