Управління маркетинговою діяльністю підприємства - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 93
Маркетинг як діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства "Остківський лісгосп".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Разом з тим, в літературі, присвяченій управлінню маркетинговою діяльністю деякі питання залишаються недостатньо висвітленими: це, зокрема, відсутність єдиної системи визначення необхідності впровадження маркетингу на підприємстві та його форми, відсутність чіткого механізму визначення витрат на впровадження маркетингової діяльності підприємства, відсутність єдиної схеми визначення прибутків від маркетингової діяльності. Методи дослідження - для вирішення поставлених у роботі задач була використана система методів наукового дослідження, а саме: аналіз і синтез (для обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій); комплексний аналіз (при діагностиці маркетингового потенціалу, функціональному аналізі системи управління маркетингом); аналітичні методи: порівняльний і економічний аналіз (при розрахунку ефективності маркетингового процесу), графічний (для побудови графічних діаграм з порівняння динаміки обсягів продажу товарів за постачальниками і з порівняння наявних та прогнозованих результатів після впровадження пропозицій); прогностичні методи, метод експертних оцінок (при проведенні діагностики системи маркетингового управління, дослідженні стану ринку). За визначенням Британського інституту управління, маркетинг - це один з видів управлінської діяльності, який сприяє розширенню виробництва та торгівлі і збільшує зайнятість шляхом виявлення попиту споживачів та розробки досліджень для задоволення цього попиту; він повязує можливості виробництва з можливостями реалізації товарів та послуг, обґрунтовує характер, напрями та масштаби всієї роботи, необхідної для отримання прибутку в результаті продажу максимальної кількості продукції кінцевому споживачу [12]. В літературі часто зустрічається формулювання терміну» управління маркетинговою діяльністю», як спрощення цього поняття - формулювання «управління маркетингом». Це поняття, на наш погляд, враховує складність процесу управління маркетингом, його призначення і сутність, воно підкреслює системність цього процесу, бо управління маркетингом має здійснюватись системно і комплексно.У дипломній роботі на підставі проведеного дослідження підприємства ДП «Остківський лісгосп» здійснено теоретичне узагальнення і практичне вирішення актуальної наукової проблеми удосконалення процесу управління маркетингом підприємства. У роботі уточнено поняття управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, яке є системою різних видів діяльності, що являють широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, повязаних між собою і спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети - задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку. Це удосконалене і розвинене визначення охоплює призначення і сутність управління маркетингом, воно підкреслює системність цього процесу, бо управління маркетингом має здійснюватись системно і комплексно. Державне підприємство «Остківське лісове господарство» створене на підставі наказу Державного комітету лісового господарства України від 26.01.1994 року №8 «Про створення Остківського держлісгоспу у Рівненській області», засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України та входить до сфери управління Рівненського обласного управління та мисливського господарювання. Впровадженню управління маркетингом на підприємствах заважають різка нестача висококваліфікованих фахівців, нерозуміння багатьма керівниками ролі маркетингу в діяльності підприємства, адаптованість економіки більшості регіонів до адміністративно-розподільчих відносин, молодість науки маркетингу.

План
План маркетинг попит споживач

Вступ

1. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства

1.1 Суть управління маркетинговою діяльністю

1.2 Механізм управління маркетинговою діяльністю підприємства

1.3 Маркетингова цінова політика

1.4 Управління збутом і розподілом товарів підприємства

2. Аналіз маркетингової діяльності у процесі управління ДП «Остківський лісгосп»

2.1 Загальна характеристика управління ДП «Остківський лісгосп»

2.2 Аналіз ефективності управління ДП «Остківський лісгосп»

2.3 Аналіз маркетингової діяльності у процесі управління ДП «Остківський лісгосп»

2.3.1 Товарна політика ДП «Остківський лісгосп»

2.3.2 Цінова політика ДП «Остківський лісгосп»

2.3.3 Збутова політика ДП «Остківський лісгосп»

2.4 Охорона праці у ДП «Остківський лісгосп»

2.5 Шляхи удосконалення управління маркетинговою діяльністю ДП «Остківський лісгосп»

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?