Управління маркетинговою діяльністю підприємства та напрями його вдосконалення - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 149
Концептуальні засади управління маркетингом. Аналіз ринку теплоопалювального обладнання. Обґрунтування заходів щодо маркетингового управління підприємством. Вдосконалення збутової та комунікаційної діяльності підприємства на прикладі "ATON GROUP".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
На сучасному етапі розвитку економічних відносин маркетинг стає ідеологією, мистецтвом та філософією підприємницької діяльності, принципи і методи якого допомагають усунути проблемні питання діяльності підприємства шляхом вирішення ринкових завдань. Добре організоване управління маркетинговою діяльністю на підприємстві дозволяє вирішити цілу низку завдань, повязаних з успішною діяльністю підприємств і економіки держави в цілому. Сьогодні підприємствам різних форм власності не тільки для утримання існуючих позицій на ринку, але й для подальшого розвитку та ефективної діяльності потрібно дуже ретельно підходити до управління маркетингом на підприємстві. Оскільки управління маркетингом передбачає аналіз, планування, реалізацію та контроль програм, які спрямовані на створення, підтримку та розширення вигідних відносин з цільовим покупцем для досягнення глобальних цілей компанії. Отже, управління маркетингом спрямоване на управління попитом, яке, в свою чергу передбачає управління стосунками зі споживачами.Сьогодні термін «управління маркетингом» визначається як аналіз, планування, реалізація і контроль за виконанням програм, спрямованих на створення, підтримку і розширення вигідних відносин з цільовими покупцями для досягнення цілей організації [1]. Таким чином, управління маркетингом повязано з регулюванням попиту, що, у свою чергу, повязаний з регулюванням відносин зі споживачами. Більшість людей думає, що управління маркетингом - це пошук кількості споживачів, достатньої для даного рівня виробництва компанії. Наприклад, управління маркетингом у компанії, що має бажаний рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що має недостатній його рівень. Концепція вдосконалення товару у даній концепції основна увага приділяється товару.Організаційна структура маркетингової діяльності на підприємстві може бути визначена як конструкція організації, на основі якої здійснюється управління маркетингом, іншими словами-це сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять працівники, що займаються тією або іншою маркетинговою діяльністю. Представникові топ-менеджменту (найчастіше це віце-президент з питань збуту або комерційний директор) доручається керівництво не тільки суто збутом, а й іншими, повязаними зі збутом, функціями (обслуговування клієнтів, реклама, планування збуту, дослідження ринку), які раніше належали до компетенції інших підрозділів. На підприємстві діють два відділи - маркетингу та збуту, підпорядковані віце-президенту. Функціональна структура служби маркетингу - передбачає розподіл обовязків між відділами щодо виконання певних маркетингових функцій (планування продукції, маркетингові дослідження, реклама, збут, сервіс). Структура управління маркетингом, побудована за функціональним принципом, універсальна і придатна для будь-яких напрямів діяльності, зокрема виробництва інформаційних продуктів і послуг, оскільки орієнтована на реалізацію основних функцій маркетингу: управління і контролю, аналітичної, рекламно-збутової [10].Планування дозволяє чітко сформулювати кінцеві цілі та завдання підприємства, оптимально розподіляти наявні ресурси, максимально враховувати потреби цільових споживачів, оцінити сильні та слабкі сторонни, вчасно попередити загрози та використовувати наявні можливості для підприємства тощо. Нині термін «планування маркетингу» використовується для опису методів застосування ресурсів маркетингу для досягнення маркетингових цілей. Таким чином, під плануванням маркетингу будемо розуміти логічну послідовність окремих видів діяльності і процедур з постановки цілей маркетингу, вибору стратегій маркетингу і розробки заходів їх досягнення за певний період. Ця діяльність є елементом більш загального поняття - системи планування маркетингу, яка включає, крім розробки плану маркетингу, його реалізацію та контроль. Планування маркетингу охоплює всі рішення, які повинні бути здійснені для досягнення цілей підприємства завдяки реалізації цілей маркетингу, а також засоби і шляхи їх здійснення.Контроль за виконанням річних планів Вище керівництво та керівники середньої ланки Переконатися в досягненні намічених результатів Аналіз можливостей збуту, аналіз частки ринку, аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і валовим доходом та спостереження за ставленням клієнтів до підприємства Контроль прибутковості Контролер з маркетингу Зясувати, значення рентабельності СЕБ Рентабельність у розбивці по товарах, територіях, сегментах ринку, торгових каналах, обсягах замовленняСпоживання котлів досягло рівня 1 котел на 99 жителі і продовжувало зростати в 2006-2008 роках. Оскільки середній термін служби котлів становить 10-14 років, в найближчі роки буде проходити заміна цих котлів новими. Вітчизняні виробники лише освоюють виробництво навісніх котлів з імпортних комплектуючих. На ринку котли також є розроблені і застосовуються норми регулювання ринку: Застосування котлів в житлових приміщення нормується ДБН В.2.5-20-2001, в тому числі в багатоквартирних будинках пунктом 6.34 цього ДБН.

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації маркетингової діяльності на підприємстві

1.1 Концептуальні засади управління маркетингом

1.2 Організаційні структури управління маркетингом на підприємстві

1.3. Планування маркетингової діяльності підприємства

Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності ATON GROUP на ринку теплоопалювального обладнання

2.1 Аналіз ринку теплоопалювального обладнання

2.2 Організаційно-економічна характеристика ATON GROUP

2.3 Маркетингова характеристика ATON GROUP

Розділ 3. Рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності ATON GROUP

3.1 Обгрунтування заходів щодо маркетингового управління підприємством

3.2 Вдосконалення збутової та комунікаційної діяльності підприємства

3.3 Оцінка ефективності запропонованих заходів

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?