Управління малокомплектною початковими школами різної структури - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Основні тенденції розвитку сільських малокомплектних шкіл у системі шкільної освіти. Напрямки вирішення проблем підвищення ефективності управління малокомплектними початковими школами та їх розвитку відповідно до стратегічних завдань сучасної освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукОфіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Кузь Володимир Григорович, Уманський педагогічний університет ім.П.Тичини, ректор; Захист дисертації відбудеться “12 ”вересня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м.Переважна більшість цих шкіл малокомплектні, де найважче забезпечити високу організацію навчально-виховного процесу, тому що вчитель має виконувати одночасно кілька функцій і працювати з різновіковим нечисленним класним колективом. Проте питання, повязані з управлінням малокомплектною школою, не були обєктом наукового дослідження, хоча управлінська діяльність керівника такої школи є досить специфічною і складною. Саме наявність цієї проблеми й зумовила вибір теми дисертаційного дослідження - “Управління малокомплектними початковими школами різної структури”. Ефективність управління малокомплектними початковими школами можна значно підвищити, якщо в моделях організації управління враховано особливості структур цих навчальних закладів та специфіку їхньої діяльності в сільських малонаселених пунктах, визначено й методично забезпечено зміст і технологію реалізації функцій субєктів управління на державно-громадських засадах. Практична значущість результатів дослідження полягає в розробленні та впорядкуванні функцій керівників малокомплектних початкових шкіл та громадських органів, що реалізуються у процесі управлінського циклу, технології прийняття управлінського рішення з урахуванням структури малокомплектної початкової школи; у можливості використання процедури моделювання внутрішньошкільного управління в малокомплектних початкових школах за участю громадських органів; у розробленні методичних рекомендацій щодо процедури підготовки шкільної документації в малокомплектних початкових школах; підготовці структури та змісту орієнтовної посадової інструкції керівника малокомплектної початкової школи, орієнтовного положення про раду сприяння школі.У дисертації управління малокомплектною початковою школою розглядається як складова управління соціальними системами, а школа як обєкт, що вимагає врахування специфіки управління нею. В.І.Бондар, В.І.Зверева, І.П.Раченко, О.А.Косинська, Л.І.Даниленко, Н.М.Островерхова, Т.С.Рабченок розглядають організацію й управління в тісному взаємозвязку, здійснюючи вивчення процесів управління та організаційних структур. У дисертації висвітлено сучасний стан процесу управління малокомплектними початковими школами, що функціонують у сільських малонаселених пунктах, виявлено сукупність особливостей, які зумовлюють обєктивну потребу організації управління на державно-громадських засадах. Державно-громадське управління - це таке управління школою, в якому поєднується діяльність субєктів управління державної і громадської природи, що сприяє формуванню їхньої соціальної відповідальності за стан справ у шкільній освіті в конкретній місцевості. Для регламентації їхньої діяльності підготовлено орієнтовне положення про раду сприяння школі, посадову інструкцію керівника малокомплектної початкової школи, підготовлено оціночні картки з визначення ефективності управлінської діяльності керівника одно-, дво-, трикомплектної школи, визначено зміст взаємодії керівника та громадських органів у процесі управлінського циклу, розроблено перспективний план роботи школи з урахуванням участі громадських організацій у процесі управління.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?