Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 113
Поняття конкурентоспроможності в економіці, її взаємозв’язок з продуктивністю господарської діяльності. Методи інтегральної оцінки конкурентоспроможності. Зміст бізнес-моделі Bricks and Clicks та практичні приклади її застосування міжнародними компаніями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університетПредставте еволюцію підходів до дослідження поняття конкурентоспроможності в економіці У ринковій системі господарювання конкурентоспроможність як економічна категорія виступає ключовою, оскільки вона відображає науково-технічні, виробничі, організаційні, управлінські, маркетингові, економічні, ринкові та інші можливості підприємства, які реалізуються в продукції та послугах, що конкурують з аналогами на зовнішньому та внутрішньому ринках. Історичний шлях розвитку конкуренції являє собою послідовний процес переходу від конкурентної поведінки окремих виробників, цехів, малих підприємств, фірм у відносинах між собою до суперництва великих господарських обєднань, комплексів, компаній, галузей, видів діяльності аж до економік окремих країн [1]. Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. Позиції цієї групи вчених у сучасній західній економічній науці настільки міцні, що сам термін «конкуренція» («competition») частіше використовується саме в структурному розумінні.Таким чином, в результаті аналізу наукових підходів здійснено систематизацію поглядів на економічну категорію «конкурентоспроможність» в пяти напрямах: 1) конкурентоспроможність як прояв реалізації конкурентної переваги у часі та просторі; 2) конкурентоспроможність визначається перш за все конкурентоспроможністю товару (продукту) на певному сегменті ринку; 4)конкурентоспроможність як потенційна або реалізована здатність економічногосубєкта функціонувати у зовнішньому середовищі, базуючись на відмінностяхданого виробника; Одним з найважливіших напрямків вивчення особливостей господарської діяльності підприємства, особливо в умовах, коли ринок постійно розвивається і змінюється є аналіз конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність підприємства можна охарактеризувати [17]: - як можливість тривалий час відстоювати власні домінуючи позиції в галузі завдяки наявності ефективної стратегії або здатність діяти в довгостроковому періоді на ринку та одержувати при цьому прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення виробництва, підтримки продукції на високому якісному рівні і стимулювання працівників;Підсумовуючи проблеми, підприємств, що конкурують між собою на ринку, надамо наступні рішення щодо їх подолання та збільшення конкурентоспроможності підприємств: - ефективний контроль і постійне відновлення виробничої складової, застосування сучасних техніки й технологій на виробництві, використання енерго-та ресурсозберігаючих технологій; збільшення витрат на НДДКР; управління вхідними та вихідними інформаційними потоками (про стан ринку, діяльність конкурентів, потреби і бажання споживачів) для більш ефективного прийняття рішень; Поясніть зміст бізнес-моделі BRICKSANDCLICKS та знайдіть яскраві практичні приклади її застосування міжнародними компаніями BRICKSANDCLICKS це термін для бізнес моделі , за допомогою яго компанія підтримує продажі як в автономному режимі, так і за допомогою кліків або мобільних додатків.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?