Управління людськимии ресурсами в аграрному підприємстві - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 107
Ознайомлення з сучасними проблемами управління трудовими ресурсами. Визначення методів впровадження стратегічного управління людськими ресурсами на сільськогосподарському підприємстві ТОВ "Агротех". Характеристика використання кадрів підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Метою дипломної роботи було обґрунтування концептуальних засад щодо організації ефективного управління людськими ресурсами на аграрному підприємстві та розробка на цій основі рекомендацій практичного спрямування, направлених на пошук шляхів оптимізації використання людських ресурсів. Предмет дослідження: управління людськимии ресурсами в аграрному підприємстві. В дипломній роботі розглянуті теоретичні та практичні аспекти управління людськими ресурсами та розроблені напрямки удосконалення управління.Це вимагає нового підходу до вивчення проблем у використанні трудових ресурсів, аналізу їх функціонування під впливом виробничих та соціально-економічних факторів в умовах реформування економіки. Для того щоб такі спеціалісти могли активно сприяти реалізації цілей організації, їм потрібні не тільки знання і компетенція у своїй конкретній галузі, але і поінформованість про потреби керівників нижчої ланки. Водночас, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфіки управління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, то вони не можуть повною мірою скористатися послугами спеціалістів-кадровиків. Тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли засоби і методи управління людьми. управління трудовий сільськогосподарський Метою дипломної роботи було обґрунтування концептуальних засад щодо організації ефективного управління людськими ресурсами на аграрному підприємстві та розробка на цій основі рекомендацій практичного спрямування, направлених на пошук шляхів оптимізації використання людських ресурсів.Трудові ресурси - наявна маса живої праці, інтеграційні можливості працездатного населення, реальна здатність створювати блага сукупного працівника суспільства. Як економічна категорія трудові ресурси виражають відносини розширеного відтворення фізичних і розумових здібностей, знань, навичок та інших якостей людей, необхідних їм для роботи в народному господарстві, всебічного розвитку працівників у процесі суспільного виробництва. В загальноекономічному сенсі до трудових ресурсів належать діючі, або функціонуючі працівники індивіди, які реалізують свою здатність до праці. Трудові ресурси суспільства є також особи працездатного віку, які навчаються, служать в армії, домогосподарки, частина населення, яка не досягла працездатного віку, і пенсіонери, які зберігають відповідну здатність до праці, але не реалізують її (потенційні працівники) й уособлюють економічно неактивне населення. База основної частини трудових ресурсів - працююче населення працездатного віку, яке безпосередньо бере участь у суспільному виробництві, навчається, служить в армії та ін.Величина трудового потенціалу характеризується сукупним фондом робочого часу колективу, структура-співвідношення між категоріями промислового персоналу, якість - відмінністю розрядів робіт і робітників, а також рівнем підготовки працівників. Якщо фактичний середній тарифний розряд працівників нижче планового та нижче середнього тарифного розряду робіт, то це може привести до випуску менш якісної продукції. Якщо середній розряд працівників вище середнього тарифного розряду робіт, то працівникам треба робити доплату за використання їх на менш кваліфікованих роботах. Резерв збільшення випуску продукції за рахунок створення додаткових робочих місць визначається множенням їх приросту на фактично середньорічний виробіток одного працівника: Р^ВП=Р^КР?ГВФ (1.2) де Р^ВП - резерв збільшення випуску продукції; Основні направлення пошуку резервів росту виробництва витікають із самої формули розрахунку її рівня: ЧВ=ВП/Т, згідно якої досягти збільшення виробництва праці можна таким чином: - збільшення випуску продукції за рахунок більш повного використання виробничої сили підприємства, так, як при наростанні обсягів виробництва збільшується тільки змінна частина затрат робочого часу, а постійна залишається без змін.Основними проблемами, що стоять на шляху до ефективного використання системи управління людськими ресурсами в українських організаціях, є те, що вищий менеджмент не може звільниться від щоденної рутинної роботи. Після приватизації на багатьох підприємствах не вистачає часу розробити і упровадити навіть окремі елементи системи управління персоналом: нерегламентованими залишаються навіть процеси прийняття персоналу, адаптації і так далі. Таким чином, дослідження існуючої системи управління людськими ресурсами в Україні свідчить про те, що для останніх років характерне стрімке зменшення людських ресурсів в економіці України і її регіонах, як кількісно, так і якісно. Кількість населення за 12 років зменшилася на 5 мільйонів чоловік, народжуваність знизилася удвічі, кількість літніх людей (60 років і старше) збільшилася більше ніж на 1 мільйон чоловік, кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 1 мільйон чоловік.

План
Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

1. Теоретичні основи управління людськими ресурсами

1.1 Сучасний стан проблеми управління трудовими ресурсами

1.2 Дослідження трудових ресурсів: методи та моделі

1.3 Проблема ефективності використання людських ресурсів

2. Аналіз управління людськими ресурсами у ТОВ «Агротех»

2.1 Характеристика організаційної та кадрової структури ТОВ «Агротех»

2.2 Аналіз управління людськими ресурсами ТОВ «Агротех»

2.3 Використання кадрів підприємства для виробничої діяльності

3. Напрямки ефективного використання людських ресурсів у ТОВ «Агротех»

3.1 Тенденції використання людських ресурсів в сільському господарстві

3.2 Впровадження стратегічного управління людськими ресурсами на сільськогосподарському підприємстві ТОВ «Агротех»

3.3 Технологічні карти організації праці як основа раціональної організації людських ресурсів

Висновки

Список використаних джерел

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Га - гектари;

Грн. - гривня;

Кг - кілограм;

Км - кілометри;

Люд. - год. - людино - години;

Осу - організаційна структура управління;

Р. - рік;

Рр. - роки;

С. - селище;

С. Г. Угіддя - сільськогосподарські угіддя;

Т - тонна;

Тов - товариство з обмеженою відповідальністю

Тис. Грн. - тисячі гривень;

Ц - центнер;

Ц/ га - центнер з одного гектара;

Чол. - чоловік.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?