Управління людськими ресурсами на підприємствах машинобудівної галузі на прикладі ПАТ "СНВО ім. М.В. Фрунзе" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 198
Персонал як сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. Кваліфікаційна структура виробничих трудових ресурсів. Методика кадрового планування на машинобудівному підприємстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Актуальність даної роботи полягає в тому, що на даний момент в Україні спостерігається зростання і розвиток виробництва, це веде за собою підвищення вимог до персоналу фірм і підприємств, до організації правильної політики управління людськими ресурсами, до великому попиту на менеджерів з управління людськими ресурсами, і маленькому, в порівнянні з попитом, пропозицією на ринку праці, фахівців високого рівня з урахуванням стратегії розвитку організації. Вона включає: розробку методології управління персоналом, формування системи управління персоналом і розробку технології управління персоналом. Основу концепції управління персоналом організації у наш час складає зростаюча роль особистості робітника, знання його мотиваційних установлень, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед організацією. Функціональний повязаний із: використанням персоналу, що включає професійно-кваліфікаційне і посадове переміщення працівників (управління карєрою), створення постійного складу персоналу та робочих місць, покращення морально-психологічного клімату в колективі. Вирізняють спеціалістів найвищої кваліфікації (працівники, що мають наукові ступені та звання), спеціалістів вищої кваліфікації (працівники з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом), спеціалістів середньої кваліфікації (працівники із середньою спеціальною освітою та певним практичним досвідом), спеціалістів-практиків (працівники, що займають відповідні посади, наприклад, інженерні та економічні, але не мають спеціальної освіти).Головна мета управління персоналом складається в забезпеченні підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їхньої професійної і соціальної адаптації. Основними завданнями, що вирішують структури по управлінню персоналом, є: планування потреби підприємства в трудових ресурсах, пошук і добір потрібних працівників, навчання і підвищення їхньої кваліфікації, управління трудовою мотивацією, створення умов для підвищення продуктивності праці, контроль за зміною статусу працівників, правові питання трудових відносин. На відміну від управління персоналом, управління людськими ресурсами переорієнтовано з потреб персоналу на потреби організації в робочій силі, і пріоритети кадрового менеджменту визначаються, в першу чергу, результатами функціонального аналізу наявних і майбутніх робочих місць, а не існуючого кадрового потенціалу організації. Оперативний план роботи з персоналом - комплекс взаємоповязаних кадрових заходів, спрямованих на реалізацію конкретних цілей організації та кожного працівника зокрема, охоплює планування всіх видів робіт з персоналом і складається, як правило, на рік. В результаті теоретичних досліджень, експериментів, практичного досвіду склалися певні принципи організації навчання і підвищення кваліфікації персоналу, серед яких доцільно відмітити такі: індивідуалізація програм навчання; застосування активних методів і скорочення термінів навчання; створення мережі спеціалізованих навчальних центрів підвищення кваліфікації; підготовка методичних програм; підпорядкованість навчання вирішенню загальних виробничих і кадрових завдань підприємства.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?