Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в умовах постіндустріального суспільства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 192
Розгляд моделі соціальної і бюджетної політики міждисциплінарного, комплексного підходу до оцінювання якості управлінської діяльності в умовах постіндустріального суспільства. Огляд системи управління людським розвитком, його фінансового забезпечення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Спеціальність: 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політикаОфіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Макарова Олена Володимирівна, Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, заступник директора доктор економічних наук, професор Новікова Ольга Федорівна, Інститут економіки промисловості НАН України, завідувач відділу економічних проблем соціальної політики доктор економічних наук, професор Семів Любов Казимирівна, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри економіки та управління персоналом Захист відбудеться «25» березня 2011 р. об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01. по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 76026 м.Не дивлячись на різноманіття притаманних їм ризиків, які демонструють неспроможності ринку через світові фінансові кризи, ці системи стали уособленням високого рівня організації господарства та праці, розвитку передових інформаційних технологій, масштабного використання на практиці досягнень науково-технічного прогресу. На рівні національних держав цивілізаційні трансформації дали поштовх пошуку не лише ефективних моделей інноваційної економіки чи економіки знань в умовах постіндустріального суспільства, але й відповідних стратегій державної політики людського розвитку. Україна, яка декларує курс на здійснення переходу до інноваційної економіки та розбудови постіндустріального суспільства, нині переживає глибинні негативні зміни в системі управління людським розвитком. Методологічні, методичні та прикладні аспекти реформування системи управління людським розвитком неодноразово ставали предметом наукових досліджень представників теоретичних шкіл постсоціалістичного простору. Із першої групи методів, зокрема, застосовано: історико-логічний - для встановлення закономірностей еволюції управління в аспекті розвитку людини та її ролі в економічній системі; системний підхід - для визначення сутності категорій «людський потенціал», «людський розвиток», розроблення методології комплексного дослідження системи управління людським розвитком та його фінансового забезпечення; діалектичний метод - для розкриття необхідності трансформації фінансового забезпечення системи управління людським розвитком, виявлення її наслідків в умовах постіндустріального суспільства.У першому розділі „Теоретичні і методологічні основи управління людським розвитком у постіндустріальному суспільстві” обґрунтовано соціально-економічні передумови зміни моделей системи управління людським розвитком в економіці постіндустріального суспільства; відображено роль та значення людського розвитку в системі соціального управління; розкрито структуру фінансового забезпечення системи управління людським розвитком та визначено доцільність її трансформації в постіндустріальному суспільстві. Систему управління людським розвитком та його фінансове забезпечення розглянуто в контексті формування інноваційної економіки постіндустріального суспільства - з врахуванням трансформацій у діяльності людини, її орієнтації на «продукування» себе як конкурентоспроможного працівника, особистості, що відзначається високим рівнем знань, сформованим у системі освіти і кваліфікації, підтримуваної протягом усього життя, шанобливого ставлення до власного здоровя, творення нових соціальних відносин. Доведено, що двовекторність досягнення високого рівня організації системи управління людським розвитком та його фінансового забезпечення певною мірою визначається діалектикою взаємозвязків між прогресивністю трансформованих цінностей економічної системи та активністю, безпосередньою участю людей, які еволюціонують й хочуть генерувати нові знання та перетворювати їх в інновації. У другому розділі «Методологічні засади та оцінка управління людським розвитком в Україні» розкрито методологічну базу дослідження умов системи управління людським розвитком та його фінансового забезпечення; проведено оцінювання тенденцій управління людським розвитком за наявного фінансового забезпечення у розрізі ієрархічних рівнів; визначено потребу вдосконалення розробленого на сьогодні науково-методичного забезпечення оцінювання управління людським розвитком за всіма ієрархічними рівнями та подано шляхи його вдосконалення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?