Управління логістичною системою підприємства - Статья

бесплатно 0
4.5 85
Сутність та основні засади формування системи управління логістичною системою автомобілебудівного підприємства з точки зору адаптації до негативних змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах. Механізм удосконалення логістичної системи підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
управління логістичною системою підприємства Кулік, к.е.н., старший викладач кафедри торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університетВизначено, що логістична система - це сукупність логістичних підсистем, що повязані між собою внутрішньо виробничими звязками, впорядкованими відповідно до правил та процедур підприємства або їх обєднання в межах визначеної території, та функціонують задля досягнення єдиної логістичної мети підприємства або їх обєднання. Перш ніж перейти до визначення сутності логістичної системи та її характеристик необхідно визначити, що таке система, встановити її властивості. Проте для більш точного аналізу поняття системи та визначення, чи є логістична система саме системою, необхідно визначити властивості системи та співвіднести з характеристиками досліджуваного нами обєкту - логістичної системи. Інтеграційні якості Система в цілому має власну особливу якість, яка не притаманна жодному окремому елементу системи Саме логістична система в цілому має здатність поставити потрібний товар, в певний час, в необхідне місце, належної якості, з мінімальними витратами, а також має здатність адаптуватись до ринкових змін. Неруш характеризує логістичну систему як систему, що організовує вільний розподіл і обмін продукції таким чином, щоб забезпечувати оптимальне співвідношення попиту та пропозиції та оптимізує діяльність складових підсистем (одні підрозділи визначають необхідний обсяг продукції для безперервної роботи підприємства - постачання, інші - займаються розподілом продукції - збут, треті - здійснюють просування продукції від постачальників до споживачів, четверті - збирають інформацію про постачальників, ринок, споживачів і т.д.) [9].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?