Управління логістичною діяльністю торговельного підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 116
Аналіз управління логістичною діяльністю торговельного підприємства. Основні особливості формування високого рівня торговельного обслуговування покупців. Характеристика збалансованої системи показників для оцінки ефективності логістичного управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
"Управління логістичною діяльністю торговельного підприємства"Сучасне успішне торговельне підприємство неможливо уявити без чітко вибудованої логістичної стратегії, адже за рахунок зменшення витрат на транспортування та складування товарів, оптимізації товарних запасів, використання найбільш гнучкої та потужної системи постачання товарів вона дозволяє збільшити реальний чистий прибуток, підвищити рентабельність витрат обігу та рентабельність товарообороту і виграти в конкурентній боротьбі. Доведено необхідність інноваційних змін управління підприємствами на засадах логістики. Здійснення підприємством торгівлі такого комплексу логістичних операцій фактично означає зарахування субєкта господарювання до категорії провайдерів логістики. Це вимагає глибокого теоретичного узагальнення особливостей логістичної діяльності торговельних підприємств та створення відповідного інструментарію дослідження і вирішення проблем практичної організації логістики та управління нею з урахуванням специфіки підприємств оптової і роздрібної торгівлі товарами споживчого призначення. Таке розмежування понять дає змогу відділити сферу логістики, як загальну сферу господарської діяльності з виконання й управління комплексом логістичних операцій, сферу матеріальної («реальної») логістики, як діяльність з виконання логістичних операцій та процесів, повязаних з перетворенням матеріальних потоків, а також сферу управління логістикою як діяльність, повязану з плануванням, організацією, контролем і управлінням логістичними операціями і процесами перетворень різноманітних потоків у межах логістичних систем.В теоретичному сенсі, логістика є наукою про економічні відносини з приводу формування сукупності бізнес-процесів і структур, що утворюють потоки матеріальних і нематеріальних цінностей, а як механізм господарювання - логістика виступає інтегрованою системою форм, методів та інструментів налаштування цих відносин на основі формування й оптимізації комплексу процесів закупівлі ресурсів, виробництва, розподілу й реалізації готової продукції та послуг. Збагачена досвідом практичного застосування логістична наука виступає підґрунтям для розробки нового теоретико-методологічного підходу до логістизації економіки, суть якого полягає в оптимізації взаємозвязків сукупності організаційно-економічних процесів, метою яких є ефективне формування логістичний потоків. Логістизація охоплює формування потокових процесів і потоків в економічній діяльності підприємницьких структур різного ієрархічного рівня на основі наскрізної оптимізації усіх процесів, які утворюють і обслуговують потоки матеріальних і нематеріальних цінностей. Концептуальна модель логістичного управління висвітлює його універсальність, яка забезпечується логістичним підходом до управління логістичними потоками, і комплексність, що проявляється в інтеграції функцій формування господарських звязків з функціями планування, організації й управління потоковими процесами та в координації стратегії і тактики управління в усіх ланках логістичного ланцюга. Визначено основні категорії концепції логістичного управління - принципи, мета, функції, стадії, фази управління, обєкт і субєкти, методи і механізми; виявлено економічні переваги логістичного управління над традиційними методами управління.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?