Управління логістичними витратами авіакомпанії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 89
Ідентифікація складових логістичних витрат авіакомпанії та оцінювання їх частки в загальних витратах. Розробка рекомендацій щодо формування системи управління логістичними витратами для підвищення інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиРоботу виконано на кафедрі логістики Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Григорак Марія Юріївна, Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри логістики Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ковальська Любов Леонідівна Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри економіки і підприємництва кандидат економічних наук, доцент Гурч Людмила Миколаївна Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього рухуАктуальність теми дослідження визначається тим, що в умовах зміни зовнішнього середовища, а саме постійного зростання цін на авіаційне паливо, послуги аеропортів, нерозвиненості інфраструктури аеропортів та систем управління повітряним рухом, необхідності оновлення авіаційної техніки, впровадження міжнародних стандартів обслуговування пасажирів виникає необхідність формування нової економічної політики розвитку авіакомпанії в сфері управління витратами та інвестиційного розвитку. Однак, у науковому колі досі не вироблено єдиного підходу щодо визначення змісту логістичних витрат авіакомпанії, методики їх ідентифікації та оцінки, за рахунок оптимізації яких формуються внутрішні джерела інвестиційного потенціалу та підвищується інвестиційна привабливість для субєктів ринку капіталу. Мета дисертаційного дослідження полягає у розробці теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування системи управління логістичними витратами авіакомпанії для підвищення її інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості. У процесі дослідження застосовувалися принципи системного та процесного підходів як складових концепції управління логістичними витратами авіакомпанії; методи економіко-статистичного аналізу при вивченні динаміки ринку пасажирських авіаперевезень світу; методи економіко-математичного моделювання для визначення кореляційної залежності між логістичними витратами та основними фінансовими показниками роботи авіакомпаній, інвестиційним потенціалом авіакомпанії; метод наукової класифікації та систематизації при розробці класифікації логістичних витрат; метод ситуаційного аналізу для розробки впливу логістичних витрат на чистий дисконтований грошовий потік. запропоновано систему управління логістичними витратами, виокремлену з загального комплексу формування, обліку та оцінки експлуатаційних витрат авіакомпанії, що створює нові можливості збільшення внутрішніх резервів формування інвестиційного потенціалу інноваційного розвитку АК. удосконалено: визначення логістичних витрат авіакомпанії як грошового вираження використання її ресурсів в процесах планування, здійснення та контролювання сукупних операцій з переміщення вантажів і пасажирів, а також втрат, що виникають в разі неналежного виконання авіакомпанією своїх зобовязань і відхилень від плану діяльності;У першому розділі «Теоретико-методичні засади управління логістичними витратами при формуванні інвестиційного потенціалу авіатранспортних підприємств» досліджено сутність поняття «логістичні витрати авіакомпанії» та сучасні концепції управління загальними та логістичними витратами, узагальнено класифікацію логістичних витрат авіакомпанії та обґрунтовано гіпотезу про вплив логістичних витрат на інвестиційний потенціал та інвестиційну привабливість авіакомпанії. Виходячи із концептуального визначення логістики Європейською логістичною асоціацією, в дисертаційній роботі конкретизовано сучасне визначення логістичних витрат авіакомпанії як грошового вираження використання її ресурсів, що обумовлене процесами планування, реалізації та контролювання сукупних операцій з переміщення вантажів і пасажирів, а також втрат, що виникають в разі неналежного виконання авіакомпанією своїх зобовязань і відхилень від плану діяльності. Такий підхід дозволяє розглядати логістичні витрати в контексті діалектичної єдності витрат на безпосереднє виконання логістичних операцій, що знайшло своє відображення в системі бухгалтерського обліку, та втрат від нераціональної логістичної діяльності чи в результаті незалежних від авіакомпанії змін обставин та умов її функціонування та розвитку. Обєднання двох джерел відємних грошових потоків - логістичних витрат і потенційних втрат - ґрунтується на концепції інтегрованої логістики як системи знаходження компромісів витрат при оптимізації рівня операційних та інвестиційних витрат, що буде сприяти формуванню інвестиційного потенціалу авіакомпанії за рахунок власних джерел.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?