Управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 135
Розробка комплексу механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту, що забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень при регулюванні платіжної позиції банку. Забезпечення стійких конкурентних переваг банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Захист дисертації відбудеться 30 березня 2011 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 83015, м. Дисертацію присвячено розробці комплексу механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту, що забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень при регулюванні платіжної позиції банку. банк ліквідність менеджмент управління В межах даної концепції уточнено зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку; удосконалено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку; запропоновано механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту; розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті; запропоновано структуру системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту. В рамках разработанной концепции усовершенствован подход к анализу потребности банка в ликвидных средствах, в основе которого лежит применение метода системной динамики; предложен механизм менеджмента несбалансированной ликвидности, базирующийся на внедрении банковских инноваций с целью увеличения входящего денежного потока банка и, следовательно, ликвидности банка; разработан механизм принятия бизнес-решений в банковском маркетинг-менеджменте, служащий основой для решения задачи о целесообразности внедрения инновационной составляющей в процесс управления ликвидностью банка; предложена структура системы информационной поддержки процессов управления ликвидностью банка на основе механизмов маркетинг-менеджмента, которая за счет объединения системного анализа деятельности банка и характеристик его клиентов, современных экономико-математических методов и информационных технологий, а также систематической информационно-аналитической работы банковского менеджмента позволяет повысить эффективность процесса управления ликвидностью банка, в основу которого положено внедрение инструментов маркетинг-менеджмента.Наукові результати, що було отримано у дисертаційному дослідженні, базуються на використанні: методу наукових абстракцій, історичних аналогій, теоретичного узагальнення для уточнення й впорядковування термінології в категоріальному апараті теорії банківського маркетинг-менеджменту; методу структуризації й систематизації підходів до організації системи маркетинг-менеджменту у банку; системного підходу й логічного аналізу і синтезу при розробці концепції синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку; методу системної динаміки та сценарного підходу, з використанням яких було розроблено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку та механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті; методу формалізації при розробці механізму менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту; теорії побудови інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень при обґрунтуванні структури системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту. удосконалено: механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку, який на основі вбудованої імітаційної моделі аналізу ліквідності банку дозволяє прогнозувати обсяг потенційних потреб банку у фінансуванні й момент їх виникнення з метою своєчасної розробки відповідних заходів попереджувального характеру, що сприятимуть зниженню банківських витрат; дістали подальшого розвитку: зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку як частини системи банківського управління, основною метою якої є забезпечення стійких конкурентних переваг банку та інтенсифікація процесу формування й відтворення попиту на банківські продукти; У першому розділі "Методологічні основи управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту" проведено аналіз основних тенденцій функціонування банківської системи України і розглянуто сучасні проблеми забезпечення ліквідності українських банків; уточнено зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку; проведено аналіз та систематизацію підходів до організації системи маркетинг-менеджменту у банку; розроблено авторську концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?