Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Вивчення підвищення ефективності управління кредитними ризиками банківських установ на основі удосконалення їх аналізу та оцінки. Розробка методики оцінки кредитного ризику юридичних та фізичних осіб відповідно до вимог Національного банку України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Робота виконана на кафедрі обліку і аудиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Нашкерська Галина Володимирівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри обліку і аудиту. Захист дисертації відбудеться 6 жовтня 2006 року о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м.Надзвичайно важливого значення для банку набувають питання вдосконалення та уніфікації існуючих систем фінансового менеджменту і формування стабільного механізму управління фінансами банку. З огляду на це перед менеджментом банків постає завдання вчасно ідентифікувати ризики, оцінити масштаби можливих збитків, знайти методи попередження чи джерела покриття втрат, забезпечуючи достатні прибутки та збереження коштів вкладників для підтримки життєдіяльності банку. Це зумовлює потребу в підвищенні якості методики аналізу та оцінки кредитних ризиків банків, яка повинна відповідати вимогам регулюючих органів країни та забезпечувати адекватний рівень оптимізації співвідношення ризику і доходу банків. Віддаючи належне ученим, які досліджують теорію та методологію кредитної діяльності банків і ризиків, які її обтяжують, зазначимо, що питання стосовно визначення економічної сутності кредитного ризику та його класифікації залишаються недостатньо висвітленими, а методика системного аналізу, оцінки та інструментарій управління кредитним ризиком у різних площинах його виникнення, а саме: на рівні кредитної угоди, кредитного портфеля та загалом банківської установи, потребують подальших досліджень. · проаналізувати головні напрямки фінансового менеджменту в банках та визначити основні засади ризик-менеджменту як ключової ланки системи управління ризиками в банку;Тому оцінка та управління кредитним ризиком, який повязаний з імовірністю того, що позичальник не зможе створити адекватного грошового потоку для виконання своїх зобовязань перед банком у повному обсязі, має першочергове значення в банківській діяльності. Кредитний ризик щодо банка-позичальника - це окремий тип кредитного ризику, повязаний з тим, що банк-позичальник не зможе або не захоче виконати свої зобовязання за кредитною угодою щодо повернення позикових коштів та відсотків за користування ними, а це призведе до негативних змін у структурі активів банківської установи. У другому розділі „Методичні основи оцінки кредитних ризиків банківських установ” розглянуто основні підходи до аналізу та оцінки кредитних ризиків банківських установ, досліджено кредитний індивідуальний ризик та розроблено методику оцінки кредитного ризику щодо позичальника юридичної та фізичної особи, запропоновано методичні основи аналізу кредитного портфельного ризику. Аналіз зарубіжних методик оцінки потенційних позичальників та методик аналізу кредитоспроможності позичальника вітчизняних банків: АППБ “Аваль”, ВАТ “Кредобанк”, ВАТ “Банк Універсальний” показав, що для реалізації кредитних відносин банківські установи розробляють методику оцінки кредитоспроможності, а для оцінки та управління кредитними ризиками - методику оцінки ризиків. рівня диверсифікації кредитних вкладень у розрізі різноманітних класифікаційних ознак: у розрізі клієнтів банку; у розрізі форми забезпечення за кредитами, які становлять структуру портфелю; у розрізі галузей економіки; у розрізі термінів; в розрізі сум кредитів; у розрізі валюти кредиту; у розрізі територій функціонування клієнтів.У процесі дослідження узагальнено теоретичні аспекти аналізу та управління кредитними ризиками в банках. Для вдосконалення системи управління банківською діяльністю запропоновано визначення категорії ризику як імовірності виникнення непередбачуваних змін, які негативно вплинуть на запланований результат здійснюваної операції внаслідок того, що субєкт діє в умовах невизначеності. Така класифікація дає змогу здійснювати управління кредитними ризиками на всіх рівнях їхнього виникнення: на рівні позичальника, на рівні кредитного портфеля банку, на рівні усієї структури балансу комерційного банку та на рівні банківської установи як елемента банківської системи України. У дисертації показано, що ефективність здійснюваної оцінки потенційного позичальника досягається за умови чіткого поетапного її структурування на етапи: аналіз обєкта кредитування, аналіз субєкта кредитування та оцінка середовища функціонування субєкта кредитування та реалізації обєкта кредитування. У роботі запропоновано методику оцінки кредитного ризику щодо позичальників юридичних та фізичних осіб, що дає змогу прийняти рішення про доцільність видачі кредиту, адекватно визначити обсяг формування обовязкових резервів та обрати напрями управління кредитним ризиком.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?