Управління кредитним портфелем банку ПАТ "Універсал Банк" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 106
Економічна сутність та механізм формування кредитного портфелю банку. Аналіз формування кредитного портфелю банку на прикладі ПАТ "Універсал Банк". Адаптація зарубіжного досвіду кредитної діяльності комерційних банків до вітчизняної банківської системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
2.2 Аналіз структури та динаміки кредитного портфелю 3.1 Адаптація зарубіжного досвіду кредитної діяльності банків до вітчизняної банківської системикредитний портфель банк банківськийБанки надають кредити різним юридичним і фізичним особам із власних і позикових ресурсів. Засоби банку формуються за рахунок клієнтських грошей на розрахункових, поточних, термінових і інших рахунках; міжбанківського кредиту; засобів, мобілізованих банком у тимчасове користування шляхом випуску цінних боргових паперів і т.д. Кредитна політика створює основу всього процесу керування кредитами. Тому для успішного кредитування - забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають впроваджувати ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем. Метою бакалаврської роботи є обгрунтування шляхів вдосконалення формування кредитного портфеля у комерційних банках, а зокрема, у ПАТ «Універсал Банк» та методів уникнення ризиків які виникають при здійснені кредитної діяльності.Кредитні операції (кредит) - це вид активних операцій банку, повязаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобовязань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобовязання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобовязання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу). Згідно з нормативним положенням Національного банку України «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» № 279 до заборгованості за кредитними операціями, що становлять кредитний портфель банку, належать як грошові балансові, так і документарні позабалансові активи банку, які приносять як прибуток так і збитки в процесі банківських операцій[16 ]: - строкові депозити, які розміщені в інших банках, і сумнівна заборгованість за; У структурі банківського балансу кредитний портфель розглядається як одне ціле та складова активів банку, котра характеризується показниками дохідності та відповідним рівнем ризику. Рівень дохідності кредитного портфеля залежить від структури й обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за кредитами. За строком погашення - кредити, що погашаються одноразово, тобто кредит повертається у повній сумі у певний термін; - кредити, для яких передбачається періодичне погашення суми позички і відсотків по ній певними частинами, що повязане з періодичністю надходження виручки від реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг); - кредити, що погашаються достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника); - кредити з регресією платежів.Обсяг і структура кредитного портфеля банку визначаються такими чинниками: - офіційна кредитна політика банку; Кредитна політика охоплює найважливіші елементи та принципи організації кредитної роботи в банку, визначає пріоритетні напрями кредитування, а також перелік кредитів, які не повинні входити до кредитного портфеля банку. При цьому поняття «кредитний ризик» в інструктивному матеріалі НБУ має наступну трактовку [54]: «Кредитний ризик позичальника-контрагента - це сума всіх вимог банку (за мінусом фактично сформованих резервів) та всіх позабалансових зобовязань щодо цього контрагента» - тобто це не тільки суми виданих кредитів та кредитних гарантій, але і обумовлені угодами суми відсотків за користування кредитами та надання гарантій. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), визначається як співвідношення суми всіх зобовязань щодо цього інсайдера перед банком (за мінусом фактично сформованих резервів) і всіх позабалансових зобовязань, виданих банком щодо цього інсайдера, та регулятивного капіталу банку. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), визначається як співвідношення суми сукупних зобовязань усіх інсайдерів перед банком (за мінусом фактично сформованих резервів) і 100 % суми всіх позабалансових зобовязань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, і регулятивного капіталу банку.ПАТ «Універсал Банк» входить до складу групи банків «Eurobank EFG», яка є частиною міжнародної фінансової організації «EFG Group», третьої за величиною фінансової групи в Швейцарії. У 2006 році банк став частиною міжнародної групи «Eurobank EFG» і отримав нове імя - ПАТ «Універсал Банк» [55]. Аналіз кредитного портфелю ПАТ «Універсал Банк» хотілося б розпочати з того що, 05 березня 2014 агентство «Кредит-Рейтинг» знову підтвердило найвищий рейтинг надійності банківських вкладів «Універсал Банк» з відміткою «5». Структура кредитного портфеля - це структура, що забезпечує покриття витрат банку і приносить йому очікуваний прибуток.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні засади формування кредитного портфелю банку

1.1 Економічна сутність кредитного портфелю банку

1.2 Механізм формування кредитного портфелю банку

2. Аналіз формування кредитного портфелю банку на прикладі пат «Універсал Банк»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?