Управління креативним потенціалом інноваційних проектів на основі ігрових моделей - Автореферат

бесплатно 0
4.5 154
Аналіз та узагальнення досвіду з питань управління інноваційними проектами в галузі інформаційних технологій. Оцінка ризиків, спричинених новизною виконуваних робіт. Метод оптимізації застосування креативного потенціалу за критерієм мінімізації термінів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки УкраїниРоботу виконано в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” Науковий керівник доктор технічних наук, професор Бушуєв Сергій Дмитрович, Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри управління проектами, Міністерство освіти і науки України (м. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Яковенко Валерій Борисович, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри управління проектами, Міністерство освіти і науки України (м. Захист відбудеться “20” листопада 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м.Ці обставини обумовлюють актуальність зосередження зусиль на вдосконаленні процесів управління інноваційними проектами (Бабайлов А.К., Бушуєв С.Д., Кошкін К.В., Илляшенко С.М., Козинець В.П., Морозов Ю.П., Новіков Д.А., Пасхавер Б., Пономаренко Л.А., Портер М.Є., Рач В.А., Рибак А.І., Тесля Ю.М., Халупати Л., Хаммер М., Цюцюра С.В., Шапіро В.Д., Яковенко В.Б. та інші). В той же час дослідження з результативності (Standish Group (2005), IBM Global Business Services (2005)) констатують наявність невирішених проблем в управлінні проектами, зокрема у галузі інформаційних технологій (ІТ), що призводить до невисокого відсотку досягнення цілей (47 % за Quality Progress magazine, 2006) та підкреслюють їх загострення через збільшення різноманітності та складності обєктів розробки. Значна частина проблем повязана із ризиками, викликаними фактором новизни робіт, яка збільшує вимоги до креативності виконавців. Креативність є рефлексом команди проекту на новизну і може бути викликана як новизною предметної галузі (обєктом) розробки, так і новизною технологій виконання чи неможливістю залучення персоналу з досвідом виконання аналогічних завдань. Моделі та методи управління креативним потенціалом інноваційних проектів, що враховують новизну виконуваних командою робіт.Першим гравцем є менеджер проекту, що розвязує задачу мінімізації часу виконання проекту через зменшення ризиків, повязаних з доопрацюваннями робіт за рахунок направлення креативного потенціалу у точки потенційного ризику при кожному конфлікті робіт у конкуренції за вільні ресурси (Гравець-1). Гравець-1 - стратегії відбору робіт множини претендентів на ресурси та формування пріоритетної черги робіт з врахуванням поточної зрілості та наявного персоналу, здатного пришвидшити зростання зрілості при виконанні. Гравець-1 намагається обрати такий розподіл ресурсів проекту, що надасть можливість якнайшвидше закінчити роботи проекту, Гравець-2 подовжує виконання проекту шляхом знаходження місць незрілості та повернення для доопрацювань гілок проекту. Суть запропонованого методу (підходу) полягає у обчисленні оптимальної змішаної стратегії Гравця-1 ( - множина чистих стратегій Гравця-1) при імітаційному моделюванні (наведено у розділі 3) використання змішаної стратегії Гравцем-2 ( - множина чистих стратегій Гравця-2 задана шляхом налаштування імітаційної моделі на базовий сітьовий граф та експертного передбачену новизну робіт проекту для персоналу). змішана стратегія Гравця-1, що належить множині допустимих чистих стратегій : , (2) де - вірогідності застосування чистих стратегій з групи (множина стратегій формування поточного фронту робіт при конфлікті за ресурси) та (множина стратегій пріоритетного розміщення робіт фронту в черзі за ресурсами) у складі змішаної стратегій дії Гравця-1.Проведений аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду доводить необхідність розширення моделі управління інноваційними проектами у галузі інформаційних технологій щодо управління креативним потенціалом команди проекту. Встановлено, що ризик повернень для перероблень та доопрацювань робіт, спричинений новизною робіт (структурний ризик) є закономірним ризиком інноваційних проектів у галузі ІТ. Введення параметру оцінювання новизни робіт та міри креативної спроможності подолання новизни виконавцями при управлінні інноваційними проектами дозволило врахувати дію новизни робіт та її подолання за допомогою креативного потенціалу команди при розробці сітьового графу виконання проекту. Введення до моделі управління інноваційними проектами на кроках планування та моніторингу додаткових процесів дозволяє управляти потенціалом команди проекту з врахуванням його креативності.Креативні складові ІТ-проектів та управління з врахуванням новизни робіт / О. В. «Управління проектами у розвитку суспільства», 25-27 травня 2006 року. Управління проектами з врахуванням системного впливу факторів, обумовлених специфікою програмної інженерії / О. В. Врахування фактору новизни при управлінні ІТ проектами АСУ / О. В. Ігрова задача розподілу ресурсів креативного ІТ проекту / С. М.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?