Управління корпоративною трансформацією в системі залізничного транспорту України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Основні положення управління корпоративною трансформацією залізничного транспорту України, яка об’єднує визначення раціональної моделі реформування залізничної галузі та побудову її організаційної структури управління. Інтеграційна модель реформування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національний технічний університет України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук управління корпоративною трансформацією в системі залізничного транспорту України Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України Круш Петро Васильович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», завідувач кафедри економіки і підприємництва Захист відбудеться «12» жовтня 2009 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Запропоновано й науково обґрунтовано основні положення управління корпоративною трансформацією залізничного транспорту України, яка обєднує визначення раціональної моделі реформування залізничної галузі та побудову її організаційної структури управління. Для вибраної за економічним критерієм інтеграційної моделі реформування було розроблено теоретико-методичні підходи до побудови організаційної структури управління підприємствами залізничного транспорту. В основу її побудови покладено принципи: бюрократичної структури управління дивізійного типу; розподілу транспортних послуг на два сектори - державної та приватної власності; дії антимонопольного законодавства; розмежування видів перевезень та іншої діяльності за функціональним призначенням. Предложены и научно обоснованы основные положения управления корпоративной трансформацией железнодорожного транспорта Украины, которая объединяет решения вопросов по определению наилучшей модели реформирования железнодорожной отрасли и построению ее организационной структуры управления.Нині залізничний транспорт в основному задовольняє потреби суспільного виробництва і населення у перевезеннях. Основні положення дисертаційного дослідження було використано в наукових роботах, які виконувала кафедра економіки та підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: «Корпоративні трансформації в структурі національної економіки України», номер державної реєстрації 0108U009339; «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», номер державної реєстрації 0107U002277; «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України», номер державної реєстрації 0107U009338; «Проблеми управління та регулювання національною економікою», номер державної реєстрації 0107U009340. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи: абстрагування - для визначення найбільш важливих факторів за якими здійснюється вибір раціональної моделі реформування залізниць; порівняння - для виявлення найсуттєвіших переваг у різних моделей реформування системи залізничного транспорту; аналізу - для виявлення та дослідження тенденцій розвитку залізничного транспорту України; історичний метод - для дослідження процесу реформування залізничного транспорту у зарубіжних країнах та визначення передумов його проведення в Україні; математичної статистики - для обробки статистичних даних роботи залізничного транспорту за звітний період та визначення закономірностей роботи залізничного транспорту; теорії ймовірностей - для обробки та прогнозування перспективних даних роботи залізничного транспорту; прийняття рішень, стратегічного планування та системний підхід - для проведення наукових досліджень стосовно визначення оптимальної моделі управління залізничним транспортом; концепція маржинального доходу - для дослідження збитковості тарифів на пасажирські перевезення; порівняльного економічного аналізу - для прогнозування перспективних показників роботи нових транспортних структур за різними моделями; організаційно-розпорядчий - для побудови організаційних структур управління залізничним транспортом.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?