Управління корпоративними правами як предмет корпоративного договору - Статья

бесплатно 0
4.5 130
Аналіз і оцінка наукових підходів до розуміння поняття "управління" в цивільному праві, а також визначення кола питань, що становлять предмет корпоративного договору. Права та обов’язки сторін за даним договором, їх відповідальність та повноваження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління корпоративними правами як предмет корпоративного договоруЗазуляк, предмет договору становить значний науковий і практичний інтерес, оскільки це єдина істотна умова, щодо якої сторони мають дійти згоди під час укладення будь-якого договору, адже неналежна домовленість щодо предмета договору може призвести до його недійсності. Визначення предмета корпоративного договору має на сьогодні важливе значення, оскільки відсутність правової регламентації цього виду цивільно-правових договорів створює чимало труднощів щодо розуміння правової природи корпоративного договору. Він зазначав, що для всіх видів договорів істотним є предмет договору, тобто, по-перше, та дія, яку має, згідно з договором, здійснити боржник (роботи, що підлягають виконанню за договором підряду, послуги за договором доручення тощо), по-друге, той обєкт, на який ця дія спрямована: річ, яку продавець має передати у власність покупця; будівля, яку, згідно з проектом, має побудувати підрядник для замовника; квартира, яку най - модавець має передати наймачу [3, с. Якщо в договорі немає чітких указівок на предмет, виконання умов цього договору стає неможливим, він, по суті, утрачає сенс і тому має вважатися неукладеним [5, с. Оскільки договір визначає ту чи іншу модель поведінки сторін, то умова про його предмет є «фрагментом загальної договірної програми» поведінки сторін після того, як договір набере чинності [6].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?