Управління корпоративними правами до прийняття спадщини - Статья

бесплатно 0
4.5 105
Звернено увагу на необхідність управління корпоративними правами до моменту прийняття спадщини. Проаналізовано норми вітчизняного та іноземного цивільного законодавства, що визначають порядок укладення договору на управління спадщиною, сторін договору.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сіщук Л.В., кандидат юридичних наук, науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г.Проаналізовано норми вітчизняного та іноземного цивільного законодавства, що визначають порядок укладення договору на управління спадщиною, сторін договору та інші умови. 1285 ЦК України зазначено, якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою. По-перше, норма даної статті надає можливість укладення договору на управління спадщиною, однак не регламентує умов укладення, виконання, правових наслідків невиконання або неналежного виконання такого договору, що зумовлено неможливістю визначити правову природу цього ж договору. У правовій літературі з даного приводу зазначається, що договір довірчого управління спадковим майном - це угода, за якою одна сторона (установник управління) передає іншій стороні (довірчому управителю) на строк, необхідний спадкоємцям для вступу у володіння спадщиною, майно в довірче управління, а інша сторона зобовязується здійснювати управління цим майном згідно з вказівками установника управління і в інтересах зазначених ним одного або кількох осіб (вигодонабувачів) [11, с. З урахуванням наведеного, якщо виходити з конструкції договору на управління спадщиною як договору управління майном на користь третьої особи, то цілком допустимо, що установником управління може виступати нотаріус або орган місцевого самоврядування як особи, що відповідно до закону застосовують заходи охорони до спадкового майна та/або управління ним, управителем є особа, з якою укладено договір управління спадщиною, а третьою особою - вигодонабувачем виступає спадкоємець (спадкоємці), на користь якого й було укладено договір.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?