Управління корпоративними фінансами - Реферат

бесплатно 0
4.5 68
Вкладання капіталу в корпоративні цінні папери. Метод порівняння інвестиційних проектів за розміром середньозваженої вартості капіталу Weighted Average Cost of Capital (WACC). Інструменти для аналізу ефективності реалізованих інвестиційних проектів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Дніпропетровська державна фінансова академія Центр заочного навчання та дистанційної освіти На тему «Управління корпоративними фінансами»Існує ряд методів оцінки інвестиційних проектів, серед яких термін окупності інвестицій, коефіцієнт ефективності інвестицій, чистий дисконтований доход (чиста поточна вартість), індекс рентабельності інвестицій, внутрішня норма рентабельності, дисконтований термін окупності інвестицій [1, 2]. Однак, найбільшої уваги заслуговує метод порівняння інвестиційних проектів за розміром середньозваженої вартості капіталу - Weighted Average Cost of Capital (WACC). В науковій літературі зустрічається ряд визначень середньозваженої вартості капіталу, найбільш повним з яких є таке: середньозважена вартість капіталу являє собою доход, від якого відмовляється інвестор, вкладаючи грошові кошти в певний проект, а не в банк або цінні папери. Інвестор розраховує необхідну ставку прибутку, який має принести вкладений капітал, і відповідно скільки варто заплатити за певний цінний папір, тобто яка розрахункова (теоретична) вартість (ціна) цього паперу PV. Оскільки на розвинених ринках існують досить чіткі залежності між вартістю акціонерного та позикового капіталу, а також між обсягом фінансових ресурсів підприємства та їх середньою вартістю, на них можна визначити деяку оптимальну для кожного підприємства структуру капіталу, за якої середньозважена вартість капіталу буде мінімальною, а ринкова ціна акцій підприємства - максимальною.Отже, впровадження інвестиційних проектів є важливою складовою успішного розвитку телекомунікаційних операторів, що сприяє збільшенню доходів оператора, максимальному задоволенню попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, збільшенню обсягу послуг та підвищенню їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційної мережі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?