Управління конкурентоспроможністю як складова менеджменту підприємства - Статья

бесплатно 0
4.5 135
Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств в сучасних умовах. Функції, які повинні виконуватись у ході реалізації процесу управління конкурентоспроможністю. Характеристика аспектів формування конкурентної переваги підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління конкурентоспроможністю як складова менеджменту підприємстваОзначені чинники нині є вирішальними у формуванні підвалин конкурентоспроможності, зважаючи на специфіку конкуренції в умовах розвитку суспільства нового типу, яке базується на продукуванні гармонізованих знань з використанням потужних інформаційних технологій у поєднанні з концепцією інноваційного розвитку. Вагомий внесок у дослідження конкуренції й розробку методологічних підходів щодо управління конкурентними перевагами зробили, як закордонні вчені - економісти: М. Вони, хоч і є складовими однієї ланки забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому, але функціонують у певній послідовності відповідно до їх важливості. Для досягнення підприємством конкурентоспроможності необхідно, перш за все, модернізувати управління господарськими процесами за умови чіткого визначення мети його діяльності. При розробці політики управління конкурентоспроможністю підприємствам необхідно дотримуватися певних умов: - науково-технічного рівня і ступеня удосконалення технологій виробництва та використання новітніх винаходів та відкриттів;Отже, на основі вищевикладеного у статті матеріалу, можна зробити висновок, що наразі конкурентоспроможність підприємств не відповідає основним завданням національної економіки та європейській перспективі України. Підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю підприємств вимагає значних зусиль як з боку власників та менеджменту підприємств, так і з боку державних органів управління, що мають суттєво збільшити підтримку та створити для його розвитку сприятливі умови. Підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю підприємств має стати пріоритетним завданням як бізнесу, так і держави, що мають тісно співпрацювати задля досягнення позитивного результату.

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?