Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 109
Поняття конкурентоспроможності продукції. Основні підходи до управління конкурентоспроможності продукції (якість, витрати, обслуговування в процесі продажу та після продажний сервіс) та шляхи її забезпечення (інтенсифікація інформаційних процесів та ін.).

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Під управлінням конкурентоспроможністю продукції слід розуміти процес планування, забезпечення необхідного рівня і підвищення конкурентоспроможності продукції за допомогою цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що формують конкурентоспроможність. Сукупність якісних і вартісних характеристик продукції, що сприяють створенню переваги даного продукту перед продуктами конкурентами в задоволенні конкретної потреби покупця, визначає конкурентноздатність продукції. Технічні параметри є характеристикою технічних і фізичних властивостей товару, що визначають особливості галузі й способи його використання, а також функції, які виконує товар у процесі його застосування. конкурентоспроможність продукція інтенсифікація Під управлінням конкурентоспроможністю продукції слід розуміти процес планування, забезпечення необхідного рівня і підвищення конкурентоспроможності продукції за допомогою цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що формують конкурентоспроможність. Отже, управління конкурентоспроможністю продукції на різних стадіях здійснюється опосередковано через управління процесами її створення і просування[6].Основою конкурентоспроможності підприємств в Україні в умовах переходу до ринкових відносин все більше виступає якість продукції, тому правильно обрана стратегія управління якістю продукції дозволить забезпечити ефективний розвиток підприємства і підвищення його конкурентоспроможності. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції: впливає на: зростання продуктивності суспільної праці; темпи й ефективність науково-технічного прогресу; структуру виробництва та функціональний розподіл потужностей;Відмінності функціонального та предметного підходів до розвитку продукції підприємства База порівняння при плануванні оновлення продукції 5. Ступінь новизни (платоспроможності) продукції 6.

План
ЗМІСТ

Вступ

Конкурентоспроможність продукції

Основні підходи до управління конкурентоспроможністю продукції

Шляхи забезпечення конкурентоспроможності продукції

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?