Управління конкурентоспроможністю продукції - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 84
Аналіз сутності інноваційного та комплексного підходів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Характеристика корисного ефекту товару. Основні компетенції Антимонопольного комітету України щодо діяльності іноземних суб"єктів господарювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Невизначеність зовнішнього середовища, посилення конкуренції в умовах ринкової економіки роблять цю проблему одним із пріоритетних завдань, успішне вирішення якого забезпечить ефективне функціонування підприємств Важливість категорії „конкурентоспроможність” для діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання обєктивно вимагає постійного контролю за її рівнем й прийняття своєчасних заходів щодо його підвищення.Під системою управління конкурентоспроможністю підприємства також розуміють сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для створення й реалізації умов, які, своєю чергою, сприятимуть створенню конкурентних переваг для підприємства у теперішньому чи майбутньому бізнес-середовищі. Управлінські фактори визначають таку схему, де входом є інформація, а виходом - параметри різних процесів та ресурсів, які допомагають формувати стратегію розвитку підприємства. До числа факторів, що формують конкурентоспроможність підприємства, відносять: фактори, які формують конкурентні переваги підприємства; специфічні фактори для субєктів певної галузі; фактори конкурентоспроможності продукції (якість, ціна тощо); фактори, що формуються залежно від рівня субєкта господарювання. Система управління конкурентоспроможністю повинна стосуватися усіх видів діяльності, що повязані зі створенням конкурентних переваг підприємства, товару, робіт, послуг, і взаємодіяти з ними. Отже, необхідність системного підходу до управління конкурентоспроможністю пояснюється складністю цієї економічної категорії та значною кількістю чинників, які мають на неї вплив, і зумовлюється такими причинами: 1) управління конкурентоспроможністю здійснюється на різних адміністративно-господарських рівнях;Тому, визначаючи рівень конкурентоспроможності товару, слід враховувати витрати споживача на придбання й експлуатацію товару, а не лише оцінювати товар за мірою його відповідності конкретним потребам. Для вимірювання конкурентоспроможності аналізованого обєкта необхідно мати якісну інформацію, що характеризує корисний ефект даного обєкта й обєктів конкурентів за нормативний строк їхньої служби й сукупні витрати за життєвий цикл обєктів. Корисний ефект - це віддача обєкта, інтегральний показник як система використовуваних у конкретних умовах часткових показників якості обєкта, що задовольняють конкретну потребу. Інакше кажучи, корисний ефект - це сукупність властивостей обєкта, які використовуються для виконання конкретної роботи конкретним споживачем, якість - це потенційний корисний ефект для декількох груп споживачів. Значний розрив між інтегральним показником якості обєкта та його корисним ефектом призводить до недовикористання корисних можливостей обєкта, що теж погано.

План
Зміст управління конкурентоспроможність антимонопольний товар

Вступ

1. Сутність інноваційного та комплексного підходів (принципів) в управлінні конкурентоспроможністю

2. Характеристика корисного ефекту товару

3. Компетенція Антимонопольного комітету України що до діяльності іноземних субєктів господарювання

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?