Управління конкурентоспроможністю підприємства в нестабільному ринковому середовищі - Статья

бесплатно 0
4.5 160
Переваги та недоліки методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Критерії оцінювання конкурентоспроможності підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Причини низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Київський національний університет технологій та дизайну, м.На основі аналізу наявних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств визначено їх преваги та недоліки, досліджено фактори впливу та критерії оцінювання конкурентоспроможності підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища. На основе анализа имеющихся методов оценки конкурентоспособности предприятий определены их предпочтения и недостатки, исследованы факторы влияния и критерии оценки конкурентоспособности предприятий в условиях нестабильной внешней среды. Сьогодні кожна країна намагається знайти найбільш ефективну стратегію підвищення добробуту та якості життя людей, актуальність якої зростає в умовах нестабільності ситуації на світовому ринку, збільшення ризиків у політичній, фінансовій, військовій сферах, складнощів у розвитку зовнішньоекономічних звязків і залучення інвестицій. В умовах жорстокої конкуренції та ситуації, що склалась в Україні, підприємства повинні зосереджувати свою увагу на внутрішньому стані справ, а також розробляти довгострокову стратегію поведінки, що дасть змогу встигати за змінами, які відбуваються зовні. «Курс на активне включення України в процеси європейської інтеграції відповідає стратегічним засадам розвитку підприємництва в Україні, спрямованим на створення всередині країни цивілізованого середовища для розвитку бізнесу та стимулювання нарощування міжнародної конкурентоспроможності українських виробників...» [5].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?