Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі процесного підходу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 144
Теоретичне підґрунтя управління конкурентоспроможністю підприємства. Цілі управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на основі аналізу зовнішнього середовища. Модель управління конкурентоспроможністю на основі процесного підходу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУЛепейко Тетяна Іванівна, Харківський національний економічний університет, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу. Іванов Юрій Борисович, Харківський національний економічний університет, завідувач кафедри оподаткування, кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться «09» липня 2009 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м.Отже, при управлінні конкурентоспроможністю підприємство не може залишати поза увагою свої бізнес-процеси. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темами: «Організаційно-економічні основи управління підприємством» (№ ДР 0108U000091), в рамках якої автором підготовлено розділ «Збалансована система показників як інструмент управління конкурентоспроможністю підприємства»; «Розроблення теоретико-методичного забезпечення управління підприємством та його підсистемами» (№ ДР 0106U005741), за якою автором підготовлено підрозділ «Оцінка результативності діяльності підприємств на основі концепції стратегічних карт». Обґрунтованість отриманих результатів забезпечено використанням наукових методів: індукції - для висування наукової гіпотези щодо необхідності врахування положень процесного підходу при управлінні конкурентоспроможністю підприємства; морфологічного аналізу - для дослідження сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства»; системного підходу - для уточнення й упорядкування поняттєво-категоріального апарату теорії конкурентоспроможності підприємства; класифікації - для класифікації конкурентоспроможності підприємства; логічного аналізу - для розгляду існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства; експертного оцінювання - для оцінки значущості цілей зацікавлених сторін; статистичного аналізу - для обробки й інтерпретації статистичних даних, що характеризують рівень соціально-економічного розвитку України і машинобудівних підприємств Харківського регіону, а також рівень конкурентоспроможності окремих підприємств; структурного моделювання - для побудови моделі управління конкурентоспроможністю підприємства на основі процесного підходу; теоретичного узагальнення - для вибору типового складу ключових бізнес-процесів машинобудівного підприємства; анкетування - для опитування працівників і керівників підприємства з метою оцінки конкурентоспроможності бізнес-процесів; формалізації - для опису залежності конкурентоспроможності підприємства від факторів, що визначають її рівень; методу центру ваги - для формування системи показників для аналізу конкурентоспроможності підприємства; методу аналізу ієрархій - для визначення вагомості окремих ключових факторів успіху; методу ідеалізації - для знаходження оптимальних значень вимірюваних показників у процесі аналізу конкурентоспроможності підприємства; індексного методу - для оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства і його бізнес-процесів; ранжування - для визначення пріоритетності та черговості впровадження заходів з балансування інтересів зацікавлених сторін.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?