Управління конкурентоспроможністю підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 90
Нормативно-правова база та вплив факторів на формування конкурентоспроможність фірми. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "АДК". Шляхи підвищення ефективності управління конкурентоспроможності. Елементи комплексу маркетингу: ціна, просування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ПВНЗ “Європейський університет “ Управління конкурентоспроможністю підприємства з дисципліни “Стратегічне та адміністративне управління”.2 Аналіз та оцінка діяльності підприємства 2.3 Методи оцінки рівня управління конкурентоспроможності підприємстваВ умовах жорсткої конкуренції з імпортними товарами підприємствам необхідно освоювати методи ведення конкурентної боротьби, відповідні «ринку покупця». Рівень конкурентоспроможності підприємства повинен стати показником економічного стану підприємства, одним з критеріїв оцінки неспроможності підприємств, на додаток до вже існуючих. Але, незважаючи на значну кількість робіт, присвячених даній проблемі, існують деякі відмінності в розумінні категорії «конкурентоспроможність», що призводить до багатоваріантності визначень, відносності, а також відмінності підходів до оцінки та аналізу конкурентоспроможності на різних її рівнях. Можна виділити наступні основні відмінності між поняттями конкурентоспроможності товару і підприємства : 1 ) Оцінка конкурентоспроможності товару застосовується до кожного конкретного його виду, а конкурентоспроможність підприємства охоплює всю номенклатуру і асортимент, а також всі види виробничо - економічної діяльності, здійснювані підприємством (фінансову, інвестиційну діяльність і т.д.); У той же час на відміну від оцінки конкурентоспроможності товару оцінку конкурентоспроможності підприємства дає не тільки споживач, але і сам виробник.Бєлоусов можливі критерії конкурентоспроможності організації групує по окремих елементах комплексу маркетингу (продукт, ціна, доведення продукту до споживача, просування продукту на ринок або маркетингові комунікації), а також враховує ділову активність і ефективність діяльності. В узагальненому вигляді конкурентоспроможність організації визначається сукупністю факторів, що характеризують результативність її діяльності на ринку, атрибути якості продукції та ефективність маркетингової діяльності; Підсумковим критерієм оцінки конкурентоспроможності як продукції, такі організації можна вважати частку ринку, займану даною продукцією (даною організацією ), та повязані з нею показники. 152 ] використовувати вираз для визначення конкурентоспроможності організації, попередньо оцінивши конкурентоспроможність кожного 1-го виду продукції, за формулою: (1.16) де: Е - корисний ефект від споживання продукції, визначається ставленням числа показників, за якими продукція є найбільш привабливою для споживача, до загального числа оцінюваних показників; Свірейко для визначення конкурентоспроможності продукції, відрізняється простотою і має такі переваги: - Визначити кількість показників, за якими продукція є привабливою, простіше, ніж оцінювати кожен показник і ступінь його значущості за певною шкалою;Підприємство діє на основі господарського розрахунку і самофінансування і несе відповідальність, встановлену законодавством Української Федерації за результати своєї виробничо - господарської та фінансової діяльності та виконання зобовязань перед власником майна, постачальниками, споживачами, бюджетом, банками та іншими юридичними і фізичними особами. Дніпропетровська меблева фабрика випускає наступний асортимент продукції: меблі домашня деревяна, меблі домашня деревяна за специфікацією замовника, меблі для кухні домашня деревяна, меблі для кухні домашня модульні, меблі для кухні домашня для невеликих кухонь, меблі мякі модульні, софи, дивани, банкетки з мякою оббивкою, крісла з мякою оббивкою, крісла мякі з відкидною спинкою домашні. Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються дані бухгалтерського балансу та звіту про прибутки та збитки. Проведемо аналіз фінансового стану підприємства на основі даних бухгалтерського балансу - форма № 1. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, підсумованих за ступенем їх ліквідності (тобто швидкості перетворення в грошові кошти), із зобовязаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення.У ній особливо яскраво і повно відображається суперництво між підприємствами в адаптації реально існуючого попиту до вже проведеного товару. Реклама представляє інформацію, яка допомагає споживачам робити осмислений вибір, стимулює зміну продукту і підтримує конкуренцію. Завдяки вдалій рекламі підприємство може розширити виробництво і отримати високий ефект. Аналіз конкурентної позиції підприємства ВАТ «АДК» показав, що це підприємство діє в певній ринковій ніші та має багато сильних сторін за рахунок чого покращує свою позицію в галузі. Підприємство має певні конкурентні переваги, які використовує у своїй стратегічній діяльності та працює в певній ринковій ніші.ВАТ «АДК» займає ринкові позиції середнього рівня і має можливості для їх поліпшення.У даній ВКР розглядаються теоретичні аспекти конкурентоспроможності, поняття і сутність конкурентоспроможності товару і організації, наводяться чинники та критерії, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, наводяться й розкриваються методики оцінки конкурентоспроможності фірми.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможності підприємства

1.1 Сутність і значення конкурентоспроможності підприємства

1.2 Нормативно-правова база та вплив факторів на формування конкурентоспроможність підприємства

1.3 Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства

2. Практика управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі ВАТ «АДК»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?