Управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі - Научная работа

бесплатно 0
4.5 105
Торгові мережі як найбільш прогресивний та ефективний формат організації торгового процесу та їх розвиток в Україні. Матеріальні і нематеріальні умови, які необхідні для формування конкурентної переваги у процесі діяльності торгового підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки УкраїниПоєднуючи декілька тисяч магазинів, торгові мережі займають позицію лідера не тільки на внутрішньому ринку країни, але і на світових ринках, перетворюючись у великі транснаціональні компанії. Насиченість ринків та посилена концентрація торгових мереж у розвинених країнах активізує процеси експансії до ринків країн із економікою, що розвивається, зокрема й на український ринок. Основною одиницею торгової мережі є магазин, який за формою товарної спеціалізації поділяється на спеціалізовані універсами, мінімаркети, супермаркети, гіпермаркети та ін. В Україні представлено небагато торгових мереж із типом "кеш енд кері" та оптових торгових мереж - це німецька торгова мережа "METRO", мережа оптових гіпермаркетів "FOZZY", магазин "Інтермаркет", "ПАККО" тощо. 2.2 виділено 4 групи розповсюдження торгових мереж: у I групі найменше всього сконцентровано торгових мереж - від 0 до 10, у ІІ групі - від 11 до 30, у ІІІ групі від 31 до 50, найбільше сконцентровано торгових мереж у IV групі - від 51 і більше.Залежно від конкретних значень цих факторів підприємство може передбачити сприятливість або несприятливість їх впливу на процес створення і підтримання конкурентних переваг підприємства на ринку. Фактори впливу на конкурентоспроможність являють собою матеріальні і нематеріальні умови, які необхідні для формування конкурентної переваги у процесі діяльності підприємства. Економічні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства визначають можливість ефективного використання підприємством ресурсного потенціалу держави шляхом створення та надання якісних товарів (послуг) як важливої умови зростання рівня конкурентоспроможності підприємств. Покинтелиця) у своїх дослідженнях запропонували різні підходи до оцінювання податкоспроможності підприємств: згідно з якісного підходу, податкоспроможність підприємства розглядається або як здатність цього підприємства своєчасно та повністю виконувати свої зобовязання перед державою, або як його здатність генерувати та своєчасно сплачувати податки в обсягах, які зважуються на окремій території та відображають їх значущість для забезпечення дохідної частини бюджетів різних рівнів; Підводячи попередній підсумок аналізу впливу макро-та мезофакторів середовища на конкурентоспроможність підприємств не можна не згадати і про те, що залежно від специфічних відмінностей у діяльності різних сфер економіки, а також у рівнях соціально-економічного розвитку різних країн світу, при оцінюванні конкурентоспроможності підприємств має сенс виділяти чотири основних типи зовнішнього середовища: 1) змінне; 2) вороже; 3) різноманітне; 4) технічно складне.Мета, фактори оцінювання і альтернативи створюють ієрархічну структуру (рис.2.6). де f1, f2, f3 - фактори (показники), що визначають альтернативи; Якщо елемент А домінує над елементом В, то клітина квадратичної матриці, що відповідає рядку А і стовпчику В заповнюється цілим числом. для отримання кожної матриці необхідно n*(n1-1)/2 суджень, де n - кількість факторів, якщо порівняння проводиться серед них; n1 - кількість альтернатив, якщо вони порівнюються за кожним фактором; У МАІ рекомендовані 4 способи обробки інформації: 1) підсумувати елементи кожного рядка та нормалізувати їх діленням кожної суми рядка на суму всіх елементів.

План
Зміст

1. Особливості розвитку торгових мереж в Україні

2. Фактори та механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств

3. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства та механізм її підвищення

1. Особливості розвитку торгових мереж в Україні

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?