Управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
Сутність та форми прояву глобальної економічної трансформації у сучасних умовах. Апарат дослідження впливу глобальних трансформаційних процесів на діяльність операторів телекомунікацій. Основні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності операторів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВЯЗКУ ім. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Одеській національній академії звязку ім. Науковий керівник доктор економічних наук, професор Звєряков Михайло Іванович, Одеський державний економічний університет, ректор, завідувач кафедри загальної економічної теорії Нобеля, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту кандидат економічних наук Шостак Людмила Василівна, Волинський національний університет ім. Захист відбудеться 8 квітня 2011 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.816.03 в Одеській національній академії звязку ім. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної академії звязку ім.Оскільки господарські субєкти сфери надання телекомунікаційних послуг є одними з найбільш активних учасників глобальних трансформаційних процесів, виникає необхідність досліджувати якісні зміни умов їх функціонування, які мають безпосередній вплив на економічний розвиток та, зокрема, конкурентоспроможність кожного окремого оператора телекомунікацій. Однак, нині майже відсутні дослідження з конкурентоспроможності операторів телекомунікацій, в яких би враховувались якісні зміни економічної дійсності, що потребують пошуку адекватного до нових умов функціонування операторів телекомунікацій підходу до управління їх конкурентоспроможністю. Матеріали дослідження використовувались при розробці науково-дослідних робіт за такими темами: «Методологія аналізу сучасних перехідних форм» (ДР № 0110U006630), у межах якої автором досліджено методологічний аспект аналізу перехідних форм економічних відносин, методологічні принципи аналізу трансформаційних процесів в умовах становлення інформаційного суспільства, розроблено концепцію «4К» як основи конкурентоспроможності сучасних корпорацій; «Актуальні теоретичні проблеми трансформаційної економіки» (ДР № 0110U00631), у межах якої автором надано аналіз змін у меті, структурі та умовах діяльності корпорацій, орієнтованих на підвищення конкурентоспроможності; «Роль інноваційної складової у ряді факторів економічного зростання: світовий досвід та проблема конкурентоспроможності економіки України» (ДР № 0110U00632), у межах якої автором досліджено інноваційну складову розвитку сфери надання телекомунікаційних послуг. Дослідження орієнтовано на реалізацію основних положень Закону України «Про телекомунікації», Концепції розвитку телекомунікацій в Україні, реалізує задачі Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки». У дослідженні також застосовувались такі методи: економіко-статистичний (аналіз стану ринку телекомунікаційних послуг України), системного аналізу (при побудові моделі, що дозволяє розуміти багатогранність поняття «конкурентоспроможність», при визначенні сукупності факторів, що впливають на рівень конкурентоспроможності операторів телекомунікацій, при обґрунтуванні концепції «4К» як основи розвитку конкурентоспроможного підприємства), метод класифікації (при визначенні типів партнерів операторів телекомунікацій), метод експертних оцінок (при визначенні партнерської складової конкурентоспроможного потенціалу), SWOT-аналіз (при аналізі діяльності операторів телекомунікацій при наявності комплементарних відносин).У розділі 1 - «Аналіз впливу глобальних трансформаційних процесів на розвиток форм конкуренції у телекомунікаційній сфері» - проаналізовано основні тенденції розвитку глобальної економічної трансформації та її вплив на зміну умов діяльності операторів телекомунікацій, розвинуто методологічний апарат аналізу впливу глобальних трансформаційних процесів на діяльність операторів телекомунікацій, досліджено еволюцію природи конкуренції та визначено основні тенденції розвитку конкуренції між операторами телекомунікацій у сучасних умовах. Цей висновок і визначає у більшій мірі особливості розвитку сучасних операторів телекомунікацій як складових міжнародних корпорацій телекомунікацій, діяльність яких безпосередньо повязана із побудовою матеріальної основи інформаційного суспільства. Вплив глобальної економічної трансформації на діяльність операторів телекомунікацій пропонується розглядати з позицій чотирьох рівнів аналізу, який базується на методі поверхів логічних абстракцій (рис. Аналіз різних за економічним напрямком сучасних концепцій, що розкривають ті чи інші моменти сучасної глобальної трансформації, дозволили автору виділити один з найголовніших напрямів еволюції конкуренції як головної рушійної сили ринку: це перетворення недосконалої конкуренції у комплементацію як результат діалектичної єдності із партнерством, що реалізується у бізнес-мережі.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?