Управління конкурентною раціональністю: теорія і методологія - Автореферат

бесплатно 0
4.5 114
Управління конкурентною раціональністю торговельних підприємств в умовах ринкової економіки. Оптимізація конкурентної поведінки підприємств на основі когнітивного моделювання. Результативність управління на основі діагностики конкурентної компетенції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствамиРобота виконана в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України. Шубін Олександр Олександрович, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ректор Чернега Оксана Богданівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, завідувач кафедри міжнародної економіки Захист відбудеться "_01_" ___липня___ 2009 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м.Донецьк, вул. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м.Перед підприємствами стоїть проблема формування стійких конкурентних переваг на основі оптимізації конкурентного потенціалу та мінімізації конкурентного ризику діяльності підприємств на конкурентному ринку, що повною мірою можливе при використанні теорії конкурентної раціональності. Різкі і часті зміни в навколишньому конкурентному середовищі підприємств, що відбуваються під впливом конкуренції багато в чому визначили тенденцію розвитку методів управління конкурентоспроможністю: від методів довгострокового планування до теорії конкурентних переваг, і далі до створення більш гнучких, більш досконалих систем спостерігання за конкурентами і розробки конкурентних стратегій. Робота виконувалася відповідно до комплексного плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: держбюджетна тема "Механізм та методи стратегічного управління розвитком сфери торгівлі та ресторанного господарства" (№ державної реєстрації 0103U007790), у якій особисто автором розроблено та обґрунтовано механізм формування та реалізації маркетингових стратегій управління конкурентною раціональністю та 16 госпдоговірних тем, основними з яких є: "Розробка науково-методичних рекомендацій щодо управління маркетинговим потенціалом підприємства" (№ державної реєстрації 0103U007790, особисто автором запропоновано модель конкурентного потенціалу підприємства, розроблено методику діагностики конкурентного потенціалу підприємства, надано практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління конкурентним потенціалом), "Розробка науково-методичних рекомендацій щодо стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації" (№ державної реєстрації 0104U002261, особисто автором розроблено рекомендації щодо стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства, запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі оцінки маркетингової активності підприємства у розрізі комплексу маркетингу, розроблено методику діагностики конкурентних ризиків), "Розробка науково-методичних рекомендацій щодо маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств" (№ державної реєстрації 0107U004728, особисто автором розроблено набір стратегій маркетингового управління конкурентною раціональністю підприємства), "Розробка науково-методичних рекомендацій щодо управління конкурентною раціональністю підприємств" (№ державної реєстрації 0109U002715, особисто автором розроблено концепцію та концептуальну схему управління конкурентною раціональністю, запропоновано рекомендації щодо використання різних форм конкурентних відносин залежно від типів конкурентної поведінки, апробовано запропоновану когнітивну модель конкурентної поведінки підприємства та розроблено методику оцінки використання нейромаркетингу у торговельних підприємствах).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?