Управління конкурентними перевагами підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 93
Узагальнення класифікації видів конкурентних переваг підприємства та принципів управління ними. Дослідження факторів, які впливають на формування і розвиток конкурентних переваг. Рекомендації щодо дослідження та оцінки конкурентних переваг підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м.Важливий фактор вирішення даної задачі - створення ефективної системи управління на підприємствах, яка б забезпечувала їм стійкі конкурентні переваги на ринку. Необхідність управління процесами пошуку, формування і розвитку конкурентних переваг обумовлює їхню оцінку, що дозволить досягти поставленої мети. В науковій літературі деякі питання щодо управління конкурентними перевагами промислового підприємства, які б полягали в реалізації процесів їх пошуку, формування, розвитку і одночасно відповідали б ринковій ситуації та особливостям національної економіки, розглянуті недостатньо. Для теоретичного обґрунтування поставлених задач і уточнення ключових понять дисертаційного дослідження використовувались принципи системного, динамічного, ресурсно-ринкового, ситуаційного й процесного підходів та методи якісного аналізу і синтезу - при уточненні категорії "конкурентна перевага підприємства" та ознак класифікації видів конкурентних переваг, висвітленні факторів формування і розвитку конкурентних переваг, обґрунтуванні системи показників, які характеризують конкурентні переваги підприємства; методи абстрактно-логічного аналізу - при дослідженні процесів формування і розвитку конкурентних переваг підприємства, обґрунтуванні та розробці схеми формування концептуальної моделі управління конкурентними перевагами підприємства та моделі управління ними; методи порівняльно-економічного аналізу - при аналізі зовнішніх конкурентних переваг підприємства та побудові еталону його конкурентних переваг. В процесі дисертаційного дослідження також використовувались методи економічного й фінансового аналізів - для оцінки фінансово-економічного стану підприємств, для розрахунку та обробки системи показників, які характеризують конкурентні переваги підприємства, для аналізу тенденцій економічного росту підприємств; методи економіко-математичного моделювання - для оцінки процесів формування і розвитку конкурентних переваг підприємства.У першому розділі "Теоретичні основи управління конкурентними перевагами підприємства" - досліджено категоріальний базис управління конкурентними перевагами й уточнено категорію "конкурентна перевага підприємства"; відображено еволюцію теоретичних поглядів на конкуренцію; сформовано класифікацію видів конкурентних переваг; обґрунтовано систему принципів і використання методологічних підходів до управління конкурентними перевагами; представлено схему формування концептуальної моделі та сформовано основні принципи і положення управління конкурентними перевагами підприємства. У роботі обґрунтовано, що для дослідження і управління конкурентними перевагами підприємства доцільно виділити зовнішні та внутрішні види конкурентних переваг за формами виникнення і прояву, які відповідають як потребам споживачів, так і цілям підприємства (рис. На основі досліджень існуючих теоретичних засад управління конкурентними перевагами в дисертації сформована система основних принципів управління конкурентними перевагами підприємства: адаптивності - визначає здатність системи управління конкурентними перевагами підприємства ефективно виконувати функції відповідно до змін внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства (цей принцип вимагає виявлення й обліку всіх можливостей внутрішнього середовища підприємства, а також його взаємозвязків із зовнішнім середовищем); гнучкості - забезпечує можливість удосконалення системи управління за рахунок використання, змін і доповнення інформаційної бази знань підприємства; інтеграції - визначає взаємодію і погодженість функціональних областей діяльності підприємства для досягнення мети на загальній інформаційній основі; динамічності - визначає характер аналізу й оцінки процесів управління, так як процеси формування і розвитку конкурентних переваг протікають безупинно; системності і комплексності - досягається тільки шляхом виконання визначеного комплексу розроблених заходів щодо формування і розвитку конкурентних переваг підприємства; інноваційного характеру процесів розвитку конкурентних переваг - визначає й обумовлює напрям і пріоритетність заходів, які розробляються, стосовно управління конкурентними перевагами.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?