Управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 153
Кон"юнктуроутворюючі чинники впливу на управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції. Аналіз розвитку підприємств на ринках комбікормової продукції в Україні, за кордоном. Прогнозування конкурентних переваг підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукВ умовах недостатнього фінансового забезпечення агропромислових підприємств провідного значення набувають процеси ефективного їх функціонування на ринку комбікормової продукції, створення умов для повноцінного відтворення тваринницької галузі. Ломка існуючої раніше системи збуту комбікормової продукції сприяла розвитку нездорової конкуренції, що привела до монополізації ринків, зростання чисельності посередників і трейдерів, перешкоджаючих виходу товаровиробників на ринок і значно збільшуючих ціну на комбікормову продукцію. Основні принципи і підходи до визначення суті, механізмів управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції розглядалися в роботах В.Я. Так, зокрема потребує уточнення економічна сутність поняття «конкурентні переваги підприємств», класифікація основних видів конкурентних переваг підприємств на ринку. Інформаційно-нормативною базою для дисертації послужили законодавчі акти та закони України з питань формування ринку комбікормової продукції; державна статистична звітність, яка характеризує результати функціонування субєктів на ринку комбікормової продукції; вітчизняні і зарубіжні публікації з питань управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції, результати власних досліджень.У першому розділі - «Теоретико-методичні засади управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції» - визначено, що з моменту зародження ринку і виявлення його складових елементів, механізмів і законів зявилася необхідність проведення досліджень конкурентних переваг підприємств на ринку. Разом з тим, аналіз різних позицій з даного питання дає підставу сформулювати авторський підхід до критеріїв і видів конкурентних переваг підприємств на ринку, які здатні дати характеристику в агрегованому вигляді позиції підприємств на ринку комбікормової продукції в цілому і сформувати їх на локальних ринках (рис. Ґрунтуючись на цьому, нами пропонується чинники впливу на управління конкурентними перевагами підприємств на ринку розбити на три групи: чинники, стимулюючі розвиток підприємств на ринку; чинники, стримуючі їх розвиток, і чинники нейтрального характеру. У другому розділі - «Сучасний стан управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції» - з метою визначення переспектив розвитку конкурентних переваг підприємств на ринках комбікормової продукції в дисертації визначено їх особливості в передових країнах світу. Проведений порівняльний аналіз розвитку виробництва комбікормової продукції в США, країнах ЄС і України свідчить, що існуючі на теперішній час методичні підходи до проведення досліджень конкурентних переваг підприємств на ринку комбікормової продукції носять загальний характер, оскільки не враховують особливостей сучасного ринку комбікормової продукції в Україні.Запропоновано принципи управління формуванням конкурентоспроможності підприємств на ринку комбікормової продукції, що дозволяє розглядати його як економічно активну частину національної економіки України. Відповідно цьому встановлюється взаємозалежність між конкурентоспроможністю підприємств на ринку комбікормової продукції, виробників комбікормової продукції, інших підприємств, що забезпечують ефективну взаємодію даних елементів, та оцінка факторів, що здійснюють вплив на кожен із них. Проаналізувавши думки авторів з приводу класифікації чинників впливу на управління конкурентними перевагами підприємств на ринку, в дисертації її доповнено, ґрунтуючись на ознаках, які враховують приналежність чинників до тієї або іншої класифікаційної групи. Запропонована класифікація дозволить врахувати ті чинники, які впливають на управління конкурентними перевагами підприємств на ринку у кожному конкретному випадку. Оцінка таких переваг здійснюється за етапами: аналіз попиту на комбікормову продукцію і чинників впливу на його величину; дослідження пропозиції комбікормової продукції і чинників впливу на її величину; дослідження чинників, що впливають на ціноутворення комбікормової продукції; дослідження впливу загальних (зовнішніх) чинників; оцінка загального стану конюнктури ринку комбікормової продукції.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?