Управління конфліктами та конфліктними ситуаціями - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 94
Менеджмент виробництва основних видів продукції та природа конфліктів на підприємстві. Розробка моделі процесу конфлікту, вивчення наслідків конфліктів та особливостей перебігу конфліктних ситуацій. Способи управління і стилі вирішення конфліктів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Конфлікт-це зіткнення, він виникає там, де стикаються різні бажання, різні альтернативи і прийняття рішення утруднене. Конфлікти виникають і там, де стикаються різні школи. Різні манери поведінки, їх може задовільнити і бажання одержати щось, не підкріплене відповідними можливостями. Також це відсутність згоди між двома і більше сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона, що бере участь у конфлікті наполягає на ухваленні своєї точки зору і заважає опонентної роботи теж саме.Профілактика конфліктів - це їхнє попередження в широкому значенні слова. Її задача - створення таких умов діяльності і взаємодії людей, що мінізували б ймовірність виникнення або деструктивного розвитку протиріч між ними. Профілактика конфліктів не менш важлива, ніж уміння конструктивно їх вирішувати. Вона вимагає менших витрат сил, засобів і часу, і попереджує навіть ті мінімальні деструктивні наслідки, що несе будь - який конструктивно вирішений конфлікт. З чого починати і що повинен врахувати менеджер, щоб забезпечити профілактику конфліктів у своїй діяльності в організації в цілому?Існують чотири основних типи конфліктів: внутрішньоособистісний, міжособистісний, конфлікт між особистістю і групою, міжгруповий. Він може приймати різні форми, з них найбільш поширена форма рольового конфлікту, коли до однієї людини висуваються суперечливі вимоги з приводу того, який повинен бути результат її праці або, наприклад, коли виробничі вимоги не узгоджуються з особистими потребами чи цінностями працівника. Дослідження засвідчують, що такий конфлікт може виникнути за низької задоволеності роботою, малою впевненістю в собі й організації, а також зі стресом. Конфлікт між особистістю і групою. між окремою особистістю і групою може виникнути конфлікт, якщо ця особистість займе позицію, що відрізняється від позицій групи. Навіть у найкращих організаціях між тиками групами можуть виникнути конфлікти.Урожайність та валові збори сільськогосподарських культур показано в таблиці 1. Зробивши висновок по таблиці динаміка поголівя тварин можна сказати, що за останні два роки велика рогата худоба,всього зменшилася на 30, корови були незмінні за 2013 та 2014рр.Свині навпаки збільшилися у 2013р становили 1103 гол., а у 2014р. зросли на 17гол. Проаналізувавши таблицю з. склад товарної продукції, ми можемо сказати, що у 2012 р. найбільшу питому вагу у загальній структурі займала кукурудза на зерно 25,4% або 4741тис. грн., трішки менше у загальній структурі займає молоко 22,8 % або 4258 тис. грн. Склад та структура посівних площ с/г культур ми можемо сказати, що у 2012 р. найбільшу площу посіву займала кукурудза на зерно 560 га., а найменшу картопля 0,21 га. Базуючись на рівні володіння вказаними параметрами, можливо сконструювати вісім типів менеджерів:дезертир (керівник, який ухиляється від роботи); бюрократ; проповідник; технолог, жорсткий автократ (диктатор); розсудливий автократ; миротворець; ідеальний керівник (менеджер).Ухилення являє собою відхід від конфлікту. Рішення проблеми - стиль, в якому віддається перевага в ситуаціях. Цей стиль має на увазі, що людина прагне відійти від конфлікту. Один із способів вирішення конфлікту - це не потрапляти в ситуації, які провокують виникнення суперечностей. Конфлікт прагне не виступати назовні ознаки конфлікту.Співробітництво - базується на впевненості сторін конфлікту в тому, що розбіжності в поглядах є закономірними, і сторони визнають право кожного на особисту думку та готові зрозуміти один одного, що дає можливість аналізувати причини розбіжностей і знайти прийнятний для всіх вихід. Асертивність ми можемо визначити як “неконфліктна поведінка”, “уміння вирішувати конфлікти”, поведінка людини (включаючи конфліктні ситуації) на основі таких якостей: 1) повага до себе, почуття власної гідності, чесність, протидія маніпуляції; 2) повага до інших, дружелюбність, визнання права інших на власну точку зору, позицію, невикористання відносно інших маніпулятивних технологій; 3) використання при вирішенні конфліктних ситуацій принципу співробітництва. Управління конфліктами можна розглядати в двох аспектах: 1. внутрішньому; Поняття «управління» має дуже широку сферу застосування: «управління системами, що самоорганізуються,», «управління технічними системами», «управління суспільством» і т.п. Що стосується поняття «управління конфліктом», то можна дати таке його означення: Управління конфліктом-це цілеспрямований, обумовлений обєктивними законами вплив на динаміку конфлікту в інтересах розвитку або руйнування тієї соціальної системи, якої стосується даний конфлікт.Така стратегія передбачає тісний звязок фірми зі світовими досягненнями науки й технології, наявність наукових доробок, що фінансуються та здійснюються самою фірмою, можливість останньої швидко реагувати та пристосовуватися до нових технологічних можливостей.

План
Зміст

Вступ

1. Управління конфліктами

1.1 Конфлікти їх типи

1.2 Класифікація конфліктів

2. Менеджмент виробництва основних видів продукції та природа конфліктів на підприємстві

2.1 Менеджмент основних виробничих процесів підприємства

2.2 Розробити структуру управління підприємства

2.3 Розробити модель процесі конфлікту, наслідки конфлікту, конфліктних ситуацій

2.4 Розробити модель ефективного, не конфліктного керівника підприємства

3. Стилі вирішення конфліктів на підприємстві

3.1 Способами управління конфліктами

3.2 Стратегії фірми на перспективу, усунення конфліктів, нейтралізація стилів

Висновки

Список літературних джерел конфлікт управління вирішення стиль

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?